Det kan bli magplask för språkförsöket – Helsingfors stadsstyrelse sätter tummen ner

Experimentet med att byta ut skolsvenskan mot ett annat språk kan falla platt. Intresset bland kommunerna har varit mycket lamt. Helsingfors stadsstyrelse föreslår att man inte går med i språkförsöket.

Det var i december som riksdagen godkände en lag som gav skolor möjlighet att anmäla sig till ett försök där den obligatoriska skolsvenskan i årskurs sex kan bytas ut mot ett annat språk.
Intresset för att delta i försöket har visat sig väcka mycket lite intresse. Det skriver Yle på sin nätplats på måndagen.
Experimentet är tänkt att omfatta 2 200 elever och har motiverats inte minst med att man vid landets östra gräns hellre borde läsa ryska än svenska med tanke på näringslivets och turismens behov.
Men av kommuner med gräns mot Ryssland är det enbart Tohmajärvi där språkförsöket ser ut att kunna förverkligas. I Tohmajärvi finns Niirala gränsövergång och kontakterna över gränsen är livliga.
Inte heller andra kommuner med mycket kontakt mot Ryssland är speciellt intresserade.
I Villmanstrand var det enbart elva av 715 elever i årskurs fem som meddelade intresse för något annat språk än svenska. Dessa elva elever önskade får lära sig sex olika språk.
Skolnämnden i Villmanstrand behandlar skolförsöket på tisdagens möte men beredningens förslag är att man inte går med eftersom försöket inte är praktiskt genomförbart.
I Imatra hade 24 vårdnadshavare anmält intresse för att byta ut svenskan då frågan ställdes för en månad sedan. Eftersom vårdnadshavarna inte var villiga att byta skola eller ombesörja transporter valde man även i Imatra att inte delta trots de täta kontakterna över gränsen mot Ryssland.
I Lieksa har tio av 92 elever anmält intresse för språkexperimentet men även där är förslaget att man inte deltar.
Enligt uppgifter i tidningen Länsi-Savo skulle Pieksamäki vara på väg att delta i försöket medan man i S:t Michel och Juva funderar på saken.
Stadsstyrelsen i Helsingfors föreslår att man inte går med i språkförsöket.
ANDRA LÄSER