Här är lönefrågorna bakom strejkvågen

Det har strejkats här och där den senaste tiden och allt från sjukskötare till stuvare har fått nya avtal med högre löner. Hur mycket tjänar arbetstagare inom olika branscher? 

I många branscher har fackförbunden blivit tvungna att vidta stridsåtgärder.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
07.03.2023 05:01 UPPDATERAD 07.03.2023 07:01
Under det gångna året har flera branscher genomgått svåra avtalsförhandlingar. Mycket har handlat om lönenivåer och om att få skäligt betalt för krävande arbete – inte minst då inflationen höjer priserna. 
Enligt Statistikcentralen är medianlönen för heltidsanställda i Finland 3 314 euro i månaden (år 2021). De som tillhörde den rikaste tiondelen tjänade minst 5 571 euro i månaden, och de som tillhörde den lägst avlönade tiondelen tjänade 2 302 euro eller mindre.
Löneskillnader ger sig till känna mellan kön, åldrar och utbildningsnivå. Men lättast är det kanske att  jämföra olika branscher. Och då spelar kollektivavtal en avgörande roll – runt 90 procent av löntagarna i Finland omfattas av kollektivavtal.

Lön och kollektivatal

I ett kollektivavtal kommer ett arbetsgivarförbund och ett fackförbund överens om anställningsvillkoren i branschen.
Avtalet ingås för viss tid, ofta runt två år, och slår bland annat fast en minimilön. De minimilöner som ingår i ett kollektivavtal måste följas av alla som omfattas av avtalet.
En del kollektivavtal är också allmänbindande. Det innebär att även om arbetsgivaren inte är medlem i ett arbetsgivarförbund som ingått kollektivavtal, ska de iaktta lönebestämmelserna i kollektivavtalet.
Men om lönen, eller arbetsvillkoren i övrigt, inte anses tillräckligt bra har arbetstagarna möjligheter att påverka sin ställning, och om diskussioner inte leder någon vart kan också de strejka.

Servicepersonal

Service- och försäljningspersonal tjänar i genomsnitt 2 737 euro i månaden. Men variablerna för hur mycket de tjänar är många. I den här siffran räknas både chefer och försäljare. Lönerna är svåra att uppskatta, inte minst då det finns de som arbetar deltid. Medellönen för butiksbiträden eller kassörer är till exempel betydligt lägre, 2 250 euro i månaden.
Efter en arbetskonflikt inom handeln utlöste servicefacket Pam strejk bland handelsanställda i februari. Förhoppningen var en förhöjning på 200 euro i månaden. Resultatet blev 165 euro i löneförhöjning och 400 euro som en engångspott.
Läs också: ”Nittio procent av de anställda dök inte upp i morse” – handelsbranschens strejk

Städare och fastighetsskötare

Den genomsnittliga lönen för heltidsanställda städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare är 2 204 euro i månaden, enligt Statistikcentralen. Men många tjänar mindre än det. Medellönen för en städare ligger mellan 1 800 och 1 900 euro.
Sommaren 2022 slöts ett nytt kollektivavtal för städare och fastighetsskötare där lönerna höjs med totalt 2,0 procent. Minimilönen enligt kollektivavtalet för städare är sedan dess 1 809 euro.
Ett avtal om en andra lönehöjning var tänkt senast i januari, eftersom facket ansåg att ökningen var otillräcklig, men så blev det inte. Ingen överenskommelse har nåtts och Pam har nu varslat om strejk i branschen. Strejken planeras pågå mellan den 16 och 18 mars och omfattar omkring 2 500 anställda.
Läs också: HBL följde gruppen som städar Viking Lines båtar på 30 minuter

Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda 2021

Verkställande direktörer och verkschefer – 12 988 euro
Läkare – 8 131 euro
Administrativa och kommersiella chefer – 7 774 euro
Universitets- och högskollärare – 4 921 euro
Gymnasie- och högstadielärare – 4 115 euro
Journalister, författare och språkvetare – 4 100 euro
Specialister inom vårdarbete – 3 959 euro
Bibliotekarier, arkivarier och specialister inom museisektorn – 3 342 euro
Lågstadie-och barnträdgårdslärare – 3 302 euro
Kundtjänstpersonal – 2 922 euro
Servicepersonal – 2 677 euro
Jordbrukare, skogsarbetare – 2 615 euro
Avfallshanterare – 2 579 euro
Frisörer, kosmetologer – 2 407 euro
Barnskötare och skolgångsbiträden – 2 312 euro
Källa: Statistikcentralen

Chafförer och transport

Transportarbetare har en genomsnittslön på 3 356 euro i månaden. Nivån beror på vad du kör, var du arbetar och hur länge du varit branschen.
Förra veckan var det busspersonalen som röt till om löner och arbetstider. Enligt kollektivavtalet tjänar de som har under fyra års erfarenhet 2 272 euro i månaden. Högst lön har de som jobbat mer än tolv år i branschen: 2 427 euro.
Efter transportfackets AKT strejk godkändes ett nytt kollektivavtal för busspersonal den 3 mars. Uppgörelsen innebär lönehöjningar på sammanlagt 6 procent.
Läs också: Janne har kört buss i 13 år: ”Du blir inte rik på det här yrket” – kolla om du skulle klara dig på hans lön
De som kör tunga motorfordon har en medellön på 3 263 euro. Även de som kör last- och tankbilar får löneförhöjning. AKT behövde bara varsla om strejk, och sedan beslöts det att lönerna kommer att höjas med 1,5 procent i fyra omgångar.
Också för stuvarna fick AKT fram ett nytt kollektivavtal med lönetillägg på 6,3 procent efter en strejk i februari i år. Stuvarnas grundlön ligger på 3 500 euro utan tillägg. Dessutom kommer ett engångsbelopp på 1 100 euro att betalas till heltidsanställda.
Läs också: Containrarna står stilla i Nordsjö när stuvarna strejkar – ”Vi måste kunna leva på lönen”

Vårdbranschen

Enligt Statistikcentralen tjänar vård- och omsorgspersonal i genomsnitt 2 651 euro.
Utdragna lönekonflikter och strejker gällande vårdbranschen under år 2022 ledde till ett beslut om löneökning under hösten, ett förlikningsförslag där medellönen kommer att öka med 17,3 procent under en femårsperiod.
Sjukskötare och närvårdare hör till olika fackföreningar – Tehy och Super. För en sjukskötare kommer lönen  att öka från 2 625 euro (genomsnittliga lönen i maj 2022) till över 3 000 euro år 2027. För närvårdare från 2 255 euro till över 2 600 euro.

ANDRA LÄSER