Antalet svenskar som reser till Åland har rasat – återhämtningen efter pandemin går långsamt

De svenska turisterna har inte hittat tillbaka till Åland efter den kraftiga nedgången under i början coronapandemin. I jämförelse med året innan pandemin bröt ut, 2019, var antalet svenska resenärer 41 procent mindre förra året, uppger Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Framför allt har antalet kryssningsresenärer från Sverige minskat under de senaste åren. Förra året var resenärerna 440 000 personer färre jämfört med 2019.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
25.01.2023 10:14
Medan antalet finländare som reste till Åland återgick till normalnivå i fjol, har mängden resenärer från Sverige fortfarande inte nått samma nivåer som innan coronapandemin bröt ut.
Det visar statistik som omfattar kryssningsresenärer, dagsresenärer, övernattande besökare och hemvändande ålänningar som kommit till Åland med färja eller flyg, sammanställd av Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Antalet inresande från Sverige har minskat med 41 procent sedan 2019, medan motsvarande siffra för Finland ligger på 3 procent. Det är framför allt kryssningsresenärerna från Sverige som blivit färre sedan 2019. Statistiken visar ändå att kurvan pekar uppåt efter den kraftiga nedgången av svenska resenärer 2019–2020. 
Trots att inresande från Sverige har minskat kraftigt stod svenskarna fortsättningsvis för merparten av resorna till Åland förra året. 72 procent av de inresande kom från Sverige och 26 procent från Finland.
Sammanlagt reste 1,4 miljoner personer till Åland förra året, vilket är 34 procent färre än 2019, men betydligt fler än 2021.

ANDRA LÄSER