Insändare: Politiker saknar ekonomisk kunskap och ekonomiskt ansvar

26.09.2022 16:17
Under de senaste veckorna har tidningarna fyllts av diskussioner kring Fortum. Staten är majoritetsägare och har som sådan givetvis ett klart ansvar. Man kan inte undgå att förvåna sig över hur en sådan riskexponering som Fortum tilläts göra är möjlig, våra politiker saknar totalt en ekonomisk förståelse och ett ekonomiskt ansvarskännande!
Staten till och med belönade ledningen med övergenerösa bonusbetalningar och nya ledarpositioner. Nu har vi sett en del av notan, den är enbart för Uniper 5,5 miljarder, det vill säga 1 000 euro per finsk medborgare. Vad kunde inte en fem personers familj göra med 5 000 euro? Och vad gör politikerna? Ingen tar ansvar, man söker syndabockar hos alla utom sig själv. Och mer förluster är ännu på kommande då Fortum drar sig ur Ryssland.
Om man beslutat att vara majoritetsägare måste man agera därefter och ta sitt ekonomiska och politiska ansvar och inte bara sticka huvudet i sanden som strutsen. Läget i Helsingfors är inte desto bättre. Jag undrar hur mycket Helsingfors stad betalat och fortsätter betala för spårbunden trafik. Det hoppas jag att invånarna vid Tavastvägen, Mechelingatan, Caloniusgatan, Runebergsgatan, Lillhoplax och Kronbergsfjärden också frågar sig. Jag tror inte att 1 000 euro per invånare räcker långt!
De flesta övriga städer i världen utvecklar busstrafiken i stället för spårbunden trafik. Varför, jo för att den är betydligt billigare, speciellt som investering, men även i drift, den är betydligt mer flexibel, man behöver inte titt och tätt gräva upp gamla spår av olika orsaker, den är lika om inte mer miljövänlig, den är med de elektriska bussarna betydligt tystare  än spårvagnstrafiken, även ljud är en miljöfråga.
Det fanns ett visst hopp då Juhana Vartiainen tillträdde, han anställde till och med en ekonomisk expert med uppgift att se över var man kan spara i förvaltningen, men har något hörts – nej inget!
Jag efterlyser en utredning som skulle redogöra för invånarna, för alla ungdomar som inte får pengar för sin utbildning, för alla dem som inte får vård och för de äldre som inte får omsorg vad det kostar att tillfredsställa den rälsbundna vurm som Helsingforspolitikerna har, utan att de känner något ekonomiskt ansvar för hur man prioriterar och spenderar alla våra gemensamma pengar.
Man vill även utöka antalet gator som skall få spårvagnsskenor, detta till en hög investering då det finns bättre alternativ som de flesta övriga städer i världen ser som effektivare, mer ekonomiska alternativ .
Detta är något som vi helsingforsare kommer att få betala för, till och med mer för än för Fortumdebaclet.
Tore Bäckström, Helsingfors

ANDRA LÄSER