Kyrkan dyrkar mammon mer än kristliga värden

Under dessa svåra tider borde kyrkan givetvis uppvisa kristliga värden som gemenskap, tålamod och förlåtande sinnelag, men Esbo kyrkliga samfällighet bryr sig inte om sådana värden.

Speciellt äldre människor har under två år av coronapandemi varit deprimerade över att inte kunna röra sig ute i samhället eller att vara tvungna att undvika allmänna kommunikationsmedel. Att inte ens kunna besöka kyrkogården vid Esbo gamla kyrka och sköta gravarna har ökat på nedstämdheten.

Vad har då kyrkan gjort under coronaåren 2020–2021? Jo, man har ytterligare spätt på nedstämdheten, speciellt bland de äldre genom varningar och hotelser att förverka gravrätten i ”väsentligen försummade” gravar. Detta i stället för att uppvisa kristna värden som tålamod, omtänksamhet och förlåtande sinnelag under dessa tider!

Vad är då en "väsentligen försummad” grav som således kan exproprieras, enligt direktören för fastighetssektorn i Esbo kyrkliga samfällighet? Jo, redan om gräs och mossa har börjat växa på gravens grusyta är graven "väsentligt försummad” och kan exproprieras inom ett år av kyrkan, enligt modern byråkratisk tolkning; till och med gamla familjegravar som köpts för "eviga tider” för mer än 100 år sedan! Man skulle inte tro att det är sant, speciellt under dessa tider, men tyvärr är byråkraterna känslolösa.

Begravningsplatsen vid Esbo gamla kyrka skall tydligen vara någon slags modellpark, med gräset klippt några millimeter högt, stenarna i räta linjer, träd och växter noggrant klippta, gravarnas ytor väl ansade och krattade. Ve den gamling som inte orkat eller kunnat sköta graven så mycket under de två coronaåren eller inte alls kunnat komma till begravningsplatsen. Att hämta blommor till graven är inte att sköta graven, säger kyrkans byråkrater, för det är frivilligt! Att hålla gravens grusyta fri från gräs eller mossa det är däremot obligatoriskt, säger de.

Kyrkans byråkrater har nog aldrig besökt en begravningsplats i till exempel Storbritannien, då skulle de ha svimmat omedelbart.

För övrigt verkar begravningsplatsen vid Esbo gamla kyrka att ha förvandlats till någon slags "parkföretag”, möjligen med budgeterade inkomster. Sålunda förväntas inkomster från kontraktskötsel av gravar samt från nyförsäljning av exproprierade gravar. Vad är då mera naturligt än att man har börjat studera gravarna med förstoringsglas för att få fram flera gravar som kunde exproprieras?

Att hota eller expropriera gamla gravar som fortfarande besöks och får blommor, granris, ljus och så vidare, även om grusytan inte är fullständigt skött, är både fräckt och helt känslolöst. Vad återstår i vårt samhälle om till och med kyrkan anammar hårda värden och allt är business. Vad är nästa steg, uthyrda försäljningsdiskar inne i kyrkobyggnaden?

Att snabbt förstöra och sälja ut gamla gravar för snöd vinst, utan att ens förstå att det är fråga om kyrkogårdens historia, är kortsynt och visar på skrämmande lågt intresse för historien.

Kristlig omtanke och förlåtelse verkar vara helt främmande för Esbo kyrkliga samfällighet samt möjligen även för Esbo svenska församling. Eller anser församlingen att de nog skulle förorda kristliga, förlåtande värden under dessa svåra tider, men att känslolösa byråkrater i Esbo kyrkliga samfällighet bestämmer?

Som medlem av församlingen kan jag endast säga åt ledarna i Esbo kyrkliga samfällighet att de borde skämmas!

Mikael Roberts

ingenjör, Esbo

ANDRA LÄSER