Efter en paus på cirka 10 år utbildas psykoterapeuter på svenska

Helsingfors universitet och Finlands Svenska Psykoterapiförening planerar en psykoterapeututbildning på svenska med start nästa år. Priset för studerandena väntas bli 15 000-20 000 euro, men de egentliga kostnaderna kan bli mer än dubbelt så höga. Också Åbo Akademi ska lansera en psykoterapeututbildning.

Nya psykoterapeututbildningar på svenska ska lanseras nästa år, en vid Helsingfors universitet och en eller två utbildningar vid Åbo Akademi.
Finlands Svenska Psykoterapiförening (FSP) och Helsingfors universitet planerar att starta en svenskspråkig psykoterapeututbildning med psykodynamisk inriktning. Utbildningen är planerad att starta hösten 2022.
Utbildningen är fyraårig. Ansökningsperioden är under februari nästa år.
– Det här är glädjande och av yttersta vikt. Att psykoterapeuter kan utbildas på sitt eget modersmål ger unikt mervärde och påverkar på sikt hela Svenskfinlands välmående och psykiska hälsa, säger Lena-Stina Nyström, ordförande för FSP.
Enligt FSP är utbildningen utformad enligt en hybridmodell. Det innebär både när- och distansstudier. Detta för att studerande från hela Svenskfinland ska ha större möjlighet att utbilda sig till behöriga psykoterapeuter.
Enligt FSP är bristen på kompetenta och utbildade psykoterapeuter i Svenskfinland uppenbar. Bristen har också fått stor synlighet i de finlandssvenska medierna.
Att utbilda sig till psykoterapeut kan kosta 25 000–60 000 euro, då man räknar med de obligatoriska terapisessionerna.
Utbildningen har inte uppstått över en natt. FSP ordnade en informationsdag om psykodynamiskt inriktad psykoterapi redan i januari 2019. Dagen resulterade i många förfrågningar om behörighetsgivande psykoterapeututbildningar.
På den nya psykoterapeututbildningen kommer man enligt FSP att få lära sig om psykets uppbyggnad, människans utveckling samt om växelverkan mellan terapeut och patient.

Tiotusentals euro för obligatorisk terapi

Utbildningen är inte gratis för studerande. Kostnaden för att utbilda sig till psykoterapeut väntas ligga på ungefär 15 000–20 000 euro per studerande. Utgiften fördelas över tre år.
– Vi jobbar aktivt för att få ner priset, men någon exakt siffra kan vi inte ge just nu, säger Joachim von Weissenberg, styrelsemedlem i FSP.
Inför studierna förutsätts det dessutom att studerandena förbereder sig genom att själva gå i psykoterapi. Enligt FSP:s webbplats ska de studerande gå, eller ha gått, 300 timmar i psykodynamisk psykoterapi. Om en terapitimme kostar exempelvis 100 euro så uppgår priset för 300 timmar till 30 000 euro.
Vid Helsingfors universitet finns en motsvarande utbildning på finska. Enligt universitetets webbplats brukar en timme terapi kosta mellan 85 och 140 euro. Helhetskostnaderna för den finska utbildningen uppskattas vara 25 000–60 000 euro.
Efter ett långt uppehåll, där det inte alls arrangerats psykoterapeututbildningar på svenska i Finland, planeras nu utbildningar vid två separata universitet. En eller två utbildningar vid Åbo Akademi, om allt går enligt planerna, och en vid Helsingfors universitet.
– Utbildningarna har olika inriktningar, och båda behövs, säger von Weissenberg.
Helsingfors universitets utbildning är psykodynamiskt inriktad, medan utbildningarna vid Åbo Akademi sannolikt kommer att fokusera på till exempel kognitiv beteendeterapi, kognitiv analytisk terapi eller kognitiv integrativ terapi.
Två svenska utbildningar för psykoterapeuter kommer, om planerna håller sträck, starta samtidigt hösten 2022. – Utbildningarna har olika inriktningar, och båda behövs, säger Joachim von Weissenberg, styrelsemedlem i FSP.

Skriande behov

Enligt Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör vid föreningen Mieli Psykisk hälsa Finland, är det svårt att få vård av en psykoterapeut i Finland.
– Bristen på psykoterapeuter gäller både på finskt och svenskt håll, men den är mer uttalad på svenskt håll och gäller hela Svenskfinland.
Enligt Wahlbeck startas svenskspråkiga utbildningslinjer för psykoterapeuter för sällan.
– Det borde startas en till två kullar på svenska varje år, men nu har det varit en paus på ungefär tio år, säger Wahlbeck.
Att Åbo Akademi och Helsingfors universitet nu planerar att starta varsin linje är därför inget problem enligt Wahlbeck.
– Det finns uträkningar som visar att cirka 2 procent av finländarna är i behov av psykoterapi. Just nu får bara varannan vård. Psykoterapi brukar förbättra både arbetsförmåga och livskvalitet, så det är en investering som betalar tillbaka till samhället, säger Wahlbeck.
Det finns ett stort behov av psykoterapeuter som talar svenska.

"Stort intresse"

Att starta utbildningslinjer inom psykoterapi på svenska har varit svårt det senaste decenniet. En förordning från början av 2010-talet satte ett större ansvar på universiteten samtidigt som Utbildningsministeriet inte ger finansiellt stöd för utbildningar inom psykoterapi.
Att hitta kompetent personal som kan leda utbildning inom området psykoterapi på svenska har också varit en utmaning. Peter Nynäs, dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi, tror att den offentliga diskussionen har haft betydelse.
– Det har varit en tydlig diskussion, bland annat i medierna, som gjort att folk har strävat efter att hitta lösningar. Samtidigt har det varit svårt utan tillräckliga utbildningsresurser i grunden. Det är nog där skon har klämt, säger Nynäs.
Ett tio år långt uppehåll gör att många nu hör sig för om utbildningsmöjligheterna.
– Jag får förfrågningar dagligen. Hittills har vi fått mellan 50 och 100 förfrågningar. Så jag tror att intresset är stort, säger Nynäs.
Rättelse 26.7 kl. 12.20: I faktarutan stod felaktigt att Finlands Svenska Psykoterapiförening har utbildat psykoterapeuter sedan 1984. Föreningen grundades 1999 och tog då över ansvaret för utbildningen av psykoterapeuter.

Finlands Svenska Psykoterapiförening

Finlands Svenska Psykoterapiförening har som syfte att främja psykoterapins ställning och utveckling speciellt med beaktande av den svensktalande befolkningsgruppens behov i Finland.
Den första psykoterapeututbildningen på svenska i Finland startades 1984 av psykoanalytikern Lars–Johan Schalin. Utbildningen var ett samarbete mellan Folkhälsan och medlemmar av Finlands Psykoanalytiska Förening.
Finlands Svenska Psykoterapiförening grundades 1999 och tog över ansvaret för utbildningen.
Sedan 1984 har ett åttiotal psykodynamiskt inriktade vuxen-, barn- och ungdomspsykoterapeuter med behörighet att utöva psykoterapi i Finland utbildats genom verksamheten.
Källa: Finlands Svenska Psykoterapiförening

ANDRA LÄSER