Vägen är byns livsnerv

Vägen är byns livsnerv. Vår nationalegendom, statens vägnät, håller på att förfalla. Statens strama finanspolitik börjar märkas på vägnätets kondition. Reparationsskulden på Finlands landsvägar är nu uppe i 1,7 miljarder euro.
På området som omfattar NTM-centralen i gamla Vasa län, som jag känner bäst till, finns 6 000 kilometer belagd väg. Av denna sträcka är nästan 1 000 kilometer redan nu i dåligt eller mycket dåligt skick. Man kan inte längre hålla ihop beläggningen med "lappningar". Detta gäller i huvudsak de mindre landsvägarna. Beläggningen kan på vissa vägar vara 30 år gammal. Transportföretagen och alla fordonsburna trafikanter betalar rikligt med skatter och avgifter årligen. En bråkdel kommer endast vägnätet till godo.
Glesbygdens folk, som saknar nästan all annan service, skulle vara förtjänta av bättre vägar. Jag lämnade en motion till SFP:s partidag i Åbo i vilken jag påtalar den enormt stora reparationsskulden och yrkar på att partiet i riksdag och regering i en tilläggsbudget samt i budgeten de närmaste fem åren skulle ”beta” av den stora reparationsskulden.

Hans Ingvesgård,

Lappfjärd

ANDRA LÄSER