Dåligt projekt

Bron är vansinnig ur ett ekonomiskt perspektiv.

24.08.2016 05:55
Helsingfors kommunfullmäktige kommer av allt att döma att inom kort ta ställning till huruvida bron över Kronbergsfjärden skall byggas. Över bron skulle man kunna färdas med spårvagn eller cykel mellan Degerö och Helsingfors centrum.
Det är frågan om ett projekt med flera absurda drag. Trots att det finns flera alternativa sätt att lösa trafikfrågan har stadens tjänstemän varit ovilliga att på allvar undersöka alternativen. Ett alternativ är färjor, ett annat spårtrafik via Hertonäs. På sikt kunde metrotunnelalternativet bli möjligt.
Som investering skulle bron antagligen slå finländskt rekord i olönsamhet. Man har genomgående gått ut med orealistiskt låga kostnadsberäkningar. I slutändan kommer bron inklusive övriga nödvändiga kostnader troligen att gå lös på minst 600 miljoner euro. Å andra sidan har man genomgående kraftigt överdrivit de beräknade användarsiffrorna. Invånarna på det nya Degerö-området har sina arbetsplatser i regel på helt andra håll än i centrum.
Man kommer inte att kunna köra bil över bron. Hur många cyklar över en bro högt ovanför havet under perioden oktober–mars? Hur många dagar kommer spårvagnen att stå per vinter på grund av otjänlig väderlek?
Bron är vansinnig ur ett ekonomiskt perspektiv. En gallup bland helsingforsarna nyligen visar att invånarna gör tummen ner om kostnaderna blir större än vad som i offentligheten sagts. Och det blir de.
Projektet är galet också ur ett miljö- och kulturperspektiv. Vi talar inte bara om en bro där dess pylon är två gånger högre än stadiontornet utan också om en massiv landbank som skulle breda ut sig över halva fjärden framför Blåbärslandets badstrand.
Området utgör en av landets finaste miljöer för tävlingssegling där två ledande föreningar regelbundet ordnar ett stort antal tävlingar samt tränar upp blivande OS-medaljörer i segling. Denna aktivitet kommer i praktiken att omöjliggöras. Stora båtar kommer för övrigt inte ens att rymmas under bron.
En unik skärgårdsmiljö riskerar att förstöras – på ett extremt dyrt sätt. Det värsta är att ett felbeslut om bron – till skillnad från andra trafikalternativ – inte kan korrigeras. Bron står där för alltid.
Man måste alltså hoppas att Helsingfors stadsfullmäktige får en time out för att ordentligt kunna sätta sig in i detta projekt. För om de gör det tror jag att de trots allt gör tummen ned för detta vansinnesprojekt.

Christian Borenius

Degerö

ANDRA LÄSER