Barn skickade nakenbilder till varandra och föreslog sex – polisen är inte överraskad

Barn och unga i Åbotrakten har skickat nakenbilder till varandra. Elevvården i S:t Karins har diskuterat det skedda på ett möte på fredagen. Polisen betonar att det för tillfället inte finns säker information om fenomenets omfattning.

Barn och unga i Åbotrakten har skickat nakenbilder och bilder på sina könsorgan till varandra, bland annat för att hitta sexpartner. De yngsta barnen som deltagit i verksamheten går i femte klass.
Ilta-Sanomat och MTV rapporterade i torsdags att barn och ungdomar i S:t Karins och Åbo skickat nakenbilder och bilder på sina könsorgan till varandra, bland annat med motiveringen att hitta sexpartner att öva med.
Att barn och ungdomar skickar nakenbilder eller bilder på sina könsorgan till varandra är inget nytt fenomen, säger kriminalkommissarie Petri Lamppu vid polisinrättningen i Sydvästra Finland.
– Enligt de diskussioner vi haft med våra representanter i ankarverksamheten har det förekommit liknande verksamhet i S:t Karins redan tidigare. En polis som är med i verksamheten sade att hen inte är överraskad av de här nyheterna.
Med ankarverksamhet avses multiprofessionellt samarbete som fokuserar på att främja välbefinnande och förebygga brott bland unga. Polisen, socialväsendet, hälsovårdsväsendet och ungdomsväsendet är med i verksamheten.

Femteklassare med

De aktuella fallen uppdagades efter att personal vid en skola i S:t Karins hade hört elever tala om nakenbilder i skolan och frågat ut eleverna om saken. Kaj Kanervavuori, tillförordnad ledande rektor i S:t Karins, hörde om fenomenet i onsdags och beslutade att låta informera alla föräldrar till elever i staden om det.
– Barnen skickar bilder till varandra och en del av dem föreslår sex. De yngsta eleverna som vi vet att har varit med i verksamheten går i femte klass. Min bedömning är att det här inte är ett fenomen som bara finns i S:t Karins utan att detta sker också i andra kommuner.
Kanervavuori säger att han inte har hört om att barn och ungdomar skulle skicka bilder till varandra under skoltid.
S:t Karins stad har tipsat polisen om fenomenet.
Kriminalkommissarie Petri Lamppu betonar att det för tillfället inte finns säker information om hur många barn och ungdomar i S:t Karins som har skickat nakenbilder till varandra eller hur många bilder som har skickats. Polisen har fått nys om liknande fall också tidigare i olika delar av Sydvästra Finland.
– Föräldrar är naturligtvis oroliga och rykten kan börja cirkulera. Nu skulle det vara viktigt att få fram fakta om det här.

Inga brottsmisstankar för tillfället

Polisinrättningen i Sydvästra Finland har fått ett tjugotal polisanmälningar om spridning av pornografisk bild, grov spridning av barnpornografisk bild eller innehav av barnpornografisk bild i år. Lamppu säger att det inte nödvändigtvis finns skäl att misstänka brott i fallen som uppdagats i S:t Karins och Åbo.
– Om det handlar om ett förhållande mellan två jämnåriga personer och det inte finns skäl att misstänka till exempel sexuellt utnyttjande av barn är det inte nödvändigtvis frågan om något brott. Om någon sprider bilder utan tillstånd kan det däremot handla om ett brott.
Enligt IS och MTV publicerades en del bilder på ett Instagramkonto som sedermera har raderats.

"Vårdnadshavarna har en enorm roll"

Kaj Kanervavuori säger att de aktuella fallen kan ge anledning att rikta större fokus på sexualfostran i skolan. Det är också sannolikt att skolan tar upp fenomenet på föräldramöten på hösten.
– Den här tidpunkten är på så vis besvärlig att det bara är två veckor kvar av läsåret. Skolan hinner inte göra så mycket åt det här före sommarlovet.
Han betonar vikten av att barnens vårdnadshavare är medvetna om vad barnen gör på sociala medier och i olika kommunikationskanaler.
– Den här tiden är sådan att föräldrarna på allvar borde följa med vad barnen och ungdomarna gör med sina smarttelefoner. Vårdnadshavarna har en enorm roll.

ANDRA LÄSER