Ledare: Fusion eller fission inom svenska äldreboenden?

Svenskfinland skådar en inverterad vårdreform, i miniatyrformat. Pengarna räcker inte till, men i stället för bredare axlar nalkas paradoxalt nog intern splittring. Så kunde man sammanfatta den hotbild som tornar upp inom finlandssvenskt äldreboende i Helsingfors.

Blomsterfondens byggnader vid Pohjolagatan i Kottby
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
03.12.2022 10:01
Svenskfinland skådar en inverterad vårdreform, i miniatyrformat. Pengarna räcker inte till, men i stället för bredare axlar nalkas paradoxalt nog intern splittring. Så kunde man sammanfatta den hotbild som tornar upp inom finlandssvenskt äldreboende i Helsingfors.
I Aisopos fabel om lejonet och de fyra oxarna lär vi oss den konkreta innebörden av ordspråket ”enighet ger styrka”. Då fyra oxar som i vanliga fall beskyddar varandra plötsligt blir oense är det en enkel biff för det förbipasserande lejonet att göra slut på dem alla, en efter en. Enade vi sitta i rullstol, söndrade vi gå i graven. Väntar detta öde nu äldreomsorgen i Helsingfors?
HBL (26.11) rapporterade nyss att Stiftelsen Blomsterfonden har lagt ut fastigheterna på Pohjolagatan i Kottby till försäljning, då man inte lyckats enas om hyresnivån med Folkhälsan, som står för själva verksamheten. Framtiden är oviss, ett hundratal svenskspråkiga åldringar kan drabbas då hyresavtalet löper ut i juni.

ANDRA LÄSER