Varför var det bråttom att ta åkrarna i Sibbo?

I mars 2018 framstår argumenteringen för tvångsinlösningen av Östersundom som vansinnig.

Skyltningen byttes genast men sedan är det inte så mycket som hänt i det tvångsinlösta Östersundom.
I hufvudstadsregionenTommy Pohjola
26.03.2018 04:24
För tio år sedan var det bråttom för det skulle byggas bostäder för tiotusentals nya invånare i Helsingfors. Sibbo var hårt på tvären, invånarna samlade protestlistor och demonstrerade på gatan i Helsingfors och landsvägen i Sibbo, vilket regeringen inte brydde sig om. Rättslärda rasade och även Högsta förvaltningsdomstolen fick frän kritik för sin, som det uttrycktes, slentrianmässiga förhållning till kommunens självbestämmanderätt, och i dag är åkrarna fortfarande åkrar.
Det är inte länge sedan jag själv stod på en av de där dyra åkrarna och undrade vad det är som pågår.
För en knapp vecka sedan meddelade talmännen med Mauri Pekkarinens (C) mun att riksdagen inte får rösta om Lex Malm, medborgarinitiativet som skulle trygga flygets framtid och de kulturmärkta byggnaderna på Malms flygplats i norra Helsingfors. Enligt Pekkarinen skulle lagförslaget, om det skulle godkännas, vara en synnerligen knepig utstakning då det äventyrar samma autonomi som riksdagen 10–12 år tidigare valde att blunda för.
Förvaltningsvåldet i dag har många likheter med det som pågick för 10–12 år sedan.
Helsingfors behöver flygplatsområdet då staden fortfarande i visionerna växer så att det knakar i fogarna. Och faktiskt, en titt på kartan avslöjar att Malm ligger lite bättre till när det gäller möjligheterna att ansluta och bygga ut kollektivtrafiken. Men kartan säger oss också att det kunde vara en bra idé att omedelbart börja asfaltera ungefär allt väster om Hagalund i Esbo, som också är en del av huvudstadsregionen. Eftersom staten deltar i byggandet av nya metron med 500–600 miljoner euro är det väl i första hand här som riksdagen borde uppmuntra kraftiga spadtag.
Flyget ska bort från Malm. Det har majoriteten av Helsingforspolitikerna bestämt.
Så vad händer nu? Riksdagens grundlagsutskott sade inte entydigt nej till Lex Malm och utskottet föreslog också möjligheten att förbättra initiativet så att lagförslaget klarar formkraven, men det dög inte för Pekkarinen. Vid Kommunikationsministeriet måste tjänstemännen riva sig i det allt tunnare håret. Nya Malm ska vara lättillgänglig och ligga på rimligt avstånd från centrum och det är regeringen som förpliktigats att leta fram detta alternativ.
Sedan förut finns pinsamt många utredningar. Alla lyktor har var påslagna, inget lämpligt har hittats. Det blev nej till Kiikala, en kommun och ett flygfält, cirka 100 kilometer i riktning mot Åbo och det var likadant med olika förslag i östra Nyland. Pinsamt är också att en ny utredning som både staten och staden startade avpolletterades fort för att den pekade på möjligheterna att i stället utveckla verksamheten på Malm. Det var fel slutsats!
I sin iver att få bort flyget försöker Helsingfors hyra ut Malm som ett ställe där man kan arrangera stora publikevenemang. Det lär gå riktigt trögt. Ett problem är att de stora hangarerna just nu inte lämpar sig för annat än flygplansförvaring och verkstadsfunktioner. Det påstås att de som försvarar flygplatsen nu förlorat, att de har utnyttjat varje tänkbar kanal att överklaga och skriva besvär. I verkligheten har Malms flygplats vänner inte alls gett upp. En möjlighet är att uppdatera Lex Malm och låta en riksdagsledamot göra lagförslaget.
Ponera att Malm till slut segrar. Då behöver affärsverksamheten skruvas upp men det förutsätter att skyddsbestämmelserna på den anrika flygplatsen luckras upp. Drönare och andra elflygmojänger ska vara en växande trend i storstäderna. Staden och bostadsbristen, då? Fram med kartan, bara. Ring Esbo och ring Vanda. Börja äntligen bygga i Östersundom, sådana förmånliga lägenheter som det alltid är tal om.
Dessutom… Veckans fullmäktigemöte i landets huvudstad, och största stad, har avbokats för att ”det finns inte nog med ärenden” att diskutera och fatta beslut om. Andra gången på kort tid, förresten.

Utskotten om Lex Malm

Grundlagsutskottet bedömde i utlåtandet medborgarinitiativets lagförslag med avseende på den kommunala självstyrelsen och konstaterade att initiativet inte kan anses strida mot 121 § i grundlagen.
Samtidigt menade grundlagsutskottet dock att stiftandet av en lag av den föreslagna arten i syfte att de facto ändra ett planläggningsbeslut inte utan problem kan sammanjämkas med den kommunala självstyrelsen.
Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande framhåller kommunikationsutskottet att initiativet är problematiskt. Det är inte lämpligt att lagstiftaren ingriper i ett enskilt och lagenligt beslut som hänför sig till den kommunala självbestämmanderätten och samtidigt handlar i strid med redan ingångna avtal mellan staten och Helsingfors stad.

ANDRA LÄSER