Sjötrafikcentralen hindrade 18 grundstötningar på Finska viken i fjol

Finska viken är ett av världens mest trafikerade havsområden. En olycka kunde ha ödesdigra konsekvenser för miljön.

I värsta fall går det så här om man inte kan navigera rätt. Bilden tagen i Hangö.
SPT
18.03.2019 18:30
Statsbolaget Vessel Traffice Services Finland (VTS) som ansvarar för dirigerandet av fartygstrafiken hindrade 18 potentiella grundstötningar i fjol.
VTS uppgift är att övervaka fartygstrafiken dygnet runt. Statsbolaget informerar om bland annat väder och isförhållanden. Dessutom dirigerar den trafiken.
Sammanlagt trafikerade nästan 30 000 handelsfartyg vid finska kusten. Finska viken hör till världens mest trafikerade havsområden.
– I en typisk risksituation har ett fartyg navigerat mot en grynna, men undvikit den efter vårt ingripande, säger kvalitetschef Kati Westerlund på VTS i ett pressmeddelande.
Enligt henne räcker det med en enda allvarlig grundstötning för att miljökonsekvenserna ska vara allvarliga.

ANDRA LÄSER