Asko Järvinen om fjärde dosen vaccin: "Vaccinbeslut fattas inte i medierna eller politiken"

Coronaläget inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fortsätter att hålla sig på en stabil nivå. Trots nya virusvarianter ser överläkare Asko Järvinen ingen orsak att ändra de nuvarande vaccinrekommendationerna.

Enligt Asko Järvinen, infektionsöverläkare vid HUS, är kring hälften av de officiella coronavirustesten vid HUS positiva just nu.
Förra veckan rapporterade Institutet för hälsa och välfärd THL att de nationella coronafallen fortsätter att minska. Enligt infektionsöverläkare Asko Järvinen kan en likadan minskning inte mera ses i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.
– Vi har haft en ganska stabil trend under sommaren. Sedan slutet av förra veckan har antalet fall börjat minska, men det är eftersom det gjorts färre tester, säger Järvinen.
För tillfället är det omikronvarianterna BA.4 och BA.5 som sprids i sjukvårdsdistriktet. Enligt Järvinen är risken att smittas tämligen hög. Även de som insjuknat i de tidigare omikronvarianterna under våren kan smittas av de nya varianterna.
– Vaccinet skyddar dåligt mot att bli smittad av BA.4 och BA.5, men det ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, säger Järvinen.
För tillfället rekommenderar THL en fjärde vaccindos för personer som fyllt åttio år, för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och för 70–79-åringar som hör till riskgruppen för svår coronavirussjukdom.
Kring midsommar framförde president Sauli Niinistö en önskan om utvidgade vaccinrekommendationer, efter att han själv nekades en fjärde dos. Enligt Järvinen finns det fortfarande inget behov av att ändra de nuvarande riktlinjerna.
– Vaccinbeslut görs inte i medierna eller politiken. De måste bestämmas utgående från nationell data. THL följer hela tiden med riskerna och ser vem det är som behöver vaccinet, säger Järvinen.

Färre fall av allvarliga sjukdomsfall på sjukhusen

Just nu har kring en femtedel av dem som får sjukhusvård inom HUS coronavirusrelaterade symtom. I största delen av fallen rör det sig om lindriga sjukdomsfall där coronainfektionen har varit ett bifynd.
– De nuvarande patienterna är inte lika sjuka som de tidigare kunde vara. De som drabbats av svårare sjukdom är till största delen multisjuka eller har nedsatt immunförsvar.
Järvinen betonar att man inte ska stirra sig blind på statistiken. En stor del av dem som insjuknar i corona testar sig hemma, i stället för att söka sig till ett officiellt test.
– En stor del av smittfallen är dolda. Många är även på semester nu och befinner sig en annan ort, vilket innebär att de inte testar sig inom HUS-området, säger Järvinen.
Förra veckan tog HUS i bruk Paxlovid, ett oralt läkemedel som hindrar coronaviruset från att föröka sig i den smittades kropp. Läkemedlet kommer främst att användas för att behandlas patienter som befinner sig i riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom.
– Medicinen kan hjälpa dem som har en underliggande sjukdom, men även dem som är ovaccinerade eller har sämre vaccinskydd, säger Järvinen.

ANDRA LÄSER