Valhörna: Glöm inte familjer med specialbehov

24.03.2023 16:21
Vi behöver beslutsfattare som förstår utsattheten för familjer med barn med intellektuella funktionsvariationer. Det verkar finnas utrymme för förbättring.
Till min pro gradu-avhandling, som nu har några år på nacken, intervjuade jag mammor till barn med intellektuella funktionsnedsättningar om deras situation. Flera av mödrarna berättade att de i perioder varit sjukskrivna för utmattning. Om mammorna hade förvärvsarbetat under barnets uppväxt hade de arbetat deltid. Alla beskrev de en sorg över syskonens situation, mammorna upplevde nämligen att syskonen inte fått den tid och uppmärksamhet som de hade behövt av sina mammor. Informanterna beskrev även sin kamp om stöd från samhället, hur de strider för sitt barn – också när barnet redan är vuxet.
Vi får inte glömma bort dessa familjer. Också föräldrarna och syskonen behöver samhällets stöd.
Frida Forsblom-Prittinen, kurator, specialsocialarbetare, SFP, Nyland

ANDRA LÄSER