Niinistö i sitt nyårstal: "Jag känner växande oro över hur vi bemöter varandra"

Republikens president Sauli Niinistö efterfrågar mer gemenskap, fred, och stabilitet – och framför allt mindre hat.

"Människan har alltid trott på framtiden. Haft fel ibland, men sedan åtgärdat sina misstag. Och lyckats", sade president Sauli Niinistö i sitt nyårstal.
– Jag känner en växande oro över hur vi i Finland bemöter varandra. Det handlar om respekt för varandra, i sista hand om upprätthållande av samhällsfreden. Och därmed om vår säkerhet, sade republikens president Sauli Niinistö i sitt nyårstal till medborgarna.
Niinistö konstaterar att vårt sätt att tilltala varandra har förändrats fort. "Vi" och "de"-tänkandet har ökat, ”vi” på denna sida har rätt medan ”de” på den andra sidan har fel.
Finland är inte ensamt om denna förändring. Hela världen tampas med ökande oro, instabilitet och kortsiktighet. I en sådan tid behövs verkligen inte hat.
– När en fråga, hur betydande den än är, väcker hat mot den som tänker annorlunda, går vi i en dålig riktning. En kultur av hat kommer vi inte långt med. Den slår ned oss, sade Niinistö i nyårstalet.

Värna om det goda

Finland är enligt Niinistö ett föregångarland då det handlar om tolerans och öppenhet.
– Men det finns också ondska i världen, och den kan inte utplånas enbart med välvilja. Om vi vill hålla fast vid det goda måste vi nogsamt värna om det.
Värnandet måste också synas i hur vi agerar i det egna hemlandet.
– Ryggraden i vår samhällsstruktur är dess servicesektor. De människor som i sitt arbete verkställer den demokratiska viljan. Alltför många av dem utsätts dagligen för trakasserier, hot, påtryckningar och till och med våld.
Arbete inom servicesektorn är längre inte endast professionellt krävande, det har också blivit psykiskt tungt.
– Om de som har hand om omsorg, utbildning och säkerhet utmattas, riskeras hela samhällets funktion. Det har vi inte råd med.
Ytterligare en faktor vi bör värna om är miljön. Klimatförändringen är ett stort hot. Var och en har satt upp mål för att motarbeta den, Finland i täten. Det är bra, men mål är ännu inte handlingar, anser Niinistö.
– Förändringen utgår från de stora: staterna och företagsjättarna. Men också vi snart åtta miljarder mer eller mindre konsumerande människor är en stor drivkraft.

Framtidstro är nyckeln

Det instabila världsläget visar inga tecken på stabilisering och det ställer allt högre krav på Finlands utrikespolitik. Genom att arbeta för det gemensamma bästa tar Finland sitt ansvar för världens framtid och främjar då samtidigt landets egna intressen.
– I sista hand är dock var och en sin egen lyckas smed. En klar utgångspunkt för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik bör fortfarande vara att trygga vår egen ställning. Det gör ingen annan, sade Niinistö.
Niinistö uppmärksammar också de förändringar som skett inom inrikespolitiken. Han konstaterar att ingen regering under detta årtusende har suttit hela valperioden ut. Den regering som nyligen inledde sin verksamhet är den nionde och statsministern den åttonde i ordningen sedan 2003. Men detta visar enligt honom ändå inte på en bräcklig parlamentarism eller en orolig politisk situation. Ingen regering har fallit som följd av en interpellation och aldrig har det uppstått politiskt dödläge.
Kraven på en statsminister och en regering är höga och Niinistö understryker att statsrådets arbete är kollegialt. Beslut fattas tillsammans och ansvaret bärs också tillsammans.
– Detta obestridliga gemensamma ansvar har fått mindre uppmärksamhet. Men att komma ihåg det kan både minska statsministerns börda och vara till stöd i arbetet. Arbetsro behövs också i politiken. Politiskt drama uppstår snabbt, politiska resultat tar sin tid.
2010-talet var en tid av snabba förändringar. Förändringstakten kommer att öka ytterligare, men det är vi själva som påverkar riktningen, menar Niinistö. Framtidstro är en nyckel för att bemöta förändringar och oroligheter i världen.
– Människan har alltid trott på framtiden. Haft fel ibland, men sedan åtgärdat sina misstag. Och lyckats.

ANDRA LÄSER