Inga belägg för bromsfel på olycksbussen – utredningen fortsätter

Olycksutredningscentralens team i Kuopio har granskat bussvrakets bromsar, men har inte hittat något fel på dem. Chauffören skyllde på fredagen på att bromsarna inte tog. Tre kvinnor och en man omkom i olyckan.

Den första tekniska genomgången av olycksbussen indikerar inte att det skulle ha varit något fel på bromssystemet.
25.08.2018 16:13 UPPDATERAD 25.08.2018 22:43
– Vi kommer verkligen att gå till grunden med bromsarna. Det är oerhört viktigt att utreda hur det var med dem. Om bromsarna inte håller så är det ju ett alldeles fatalt fel, säger Kai Valonen, specialutredare på Olycksutredningscentralen OTKES.
– Det får inte vara så att folk sitter och är rädda i bussarna för att bromsarna inte ska fungera. Det måste vi få fullständig klarhet i.
Under lördagen gick olycksfallsutredarna igenom hela bussen, bromsar, säkerhetsbälten, däcken, styrmekanismen och vilka detaljer i inredningen som kan ha förorsakat skador och dödsfall. Några sådana fel som skulle ha gjort att bromsarna inte fungerade har utredarna inte hittat. Chauffören har i samtal med utredarna inte kunnat redogöra för det exakta händelseförloppet, och har i samtalen inte heller längre uppgett att olyckan skulle ha berott på bromsarna.
– Polisen har tagit hand om färdskrivaren, men vi har noggrant skannat skivans innehåll. Tyvärr är färdskrivaren av gammal modell och inte alls så precis som de moderna digitala, säger Valonen.
– Vi är mest intresserade av bussens hastighet under de sista sekunderna av färden. Redan nu kan vi säga att hastigheten var hög. Det ser man ju också av följderna.
Den gammalmodiga färdskrivaren är dessutom känslig för stötar då skrivarens nål kan förlora kontakten med skivan. Färdskrivaren är installerad 2005 och först 2006 blev de digitala skrivarna obligatoriska.

Hur körde chauffören?

Enligt Valonen kan utredarna också med hjälp av färdskrivaren bilda sig en uppfattning om hur bussfärden har förlöpt tidigare under dagen. Hade till exempel chauffören kört för fort, hur hade han accelererat och bromsat? Har han kört vårdslöst?
– Det är uppgifter som vi dock i första hand får från passagerarna bara vi kommer åt att intervjua dem. Vårt sjumannateam i Kuopio står hela tiden i beredskap för att börja höra deras berättelser. Vi har vid det här laget hört hela räddningsmanskapet.
Valonen vågar inte ta ställning till ögonvittnesuppgifter om att bussen strax innan den rände genom broräcket skulle ha krängt så att den vilade på bara det vänstra hjulparet. Bussen skulle i rampkorsningen ha vänt till vänster, men på grund av den höga hastigheten verkar den snarast ha dragit till höger.
– Att den stod på två hjul låter nog häftigt, men man kan sluta sig till att det var en panikartad situation när bussen körde in i korsningen.
Den hann kollidera med fem personbilar uppe på bron innan den störtade ner på järnvägen.
Utredarna har även fått tag på bussens servicedata, men ännu inte hunnit gå igenom dem grundligt.
Bussen är av tysk tillverkning och årsmodell 2005. Enligt Valonen är det inte en anmärkningsvärt hög ålder för en buss. Det finns äldre bussar i gott skick som fortfarande är i trafik. Bussen som har gått 800 000 kilometer besiktigades i mars.

ANDRA LÄSER