Finland och Sverige kan klubba Natolagar i takt – ”Viktigast att vi ger precis samma signaler”

Utrikesutskottet är färdigt med behandlingen av Natolagarna, och de kan gå till omröstning redan sista februari. Samtidigt har Sverige tagit ett hopp in i samma tidtabell – efter besöket från Finlands utrikesutskott.

Utrikesutskottets betänkande om Natolagarna är klart för behandling i plenum.  Jaana Pelkonen (Saml),  Erkki Tuomioja (SDP) och Jussi Halla-aho (Sannf).
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
17.02.2023 14:15 UPPDATERAD 17.02.2023 15:32
Natolagarna kan gå till plenum nästa vecka och till omröstning inom de närmaste veckorna. Utrikesutskottet är klart med sitt betänkande, och i det betonas fortfarande önskemålet att gå hand i hand med Sverige.
– Sveriges anslutningsprotokoll undertecknades samma dag. Utrikesutskottet betonar att Finlands primära mål är att Finland och Sverige ansluter sig till försvarsunionen Nato tillsammans och så snart som möjligt, säger utskottets ordförande Jussi Halla-aho (Sannf).
Den preliminära tidtabellen i riksdagen är, enligt Halla-aho, att betänkandet kan börja behandlas i plenum nästa vecka, och att en omröstning kan ske 28 februari.
– Meningen är att vi får lagstiftningsprocessen i mål under den här valperioden.
Erkki Tuomioja (SDP) inflikar att tidtabellen ändå är i talmannens händer.
– Den kan påverkas av det vi nu hör från Sverige, uttryckligen efter Finlands utrikesutskotts besök där. Att man även i Sverige tänkt starta den parlamentariska processen i början av mars. Vi är mycket nöjda med att de här processerna nu går framåt symmetriskt. Det signalerar att vi inte gör skillnad mellan våra processer. Det är i tredje länders händer, säger Tuomioja.
Riksdagsgrupperna kom tidigare överens om en snabb tidtabell, det vill säga att lagarna behandlas före valpausen, och utskottet håller fast vid den.

Snabba vändningar efter Finlands besök

Under utrikesutskottets besök till Stockholm på tisdagen klargjordes det att Finland vill klubba igenom sina Natolagar före vårt riksdagsval, oberoende av återstående ratificeringar.
Beskedet sparkade i gång en lång diskussion mellan de utrikespolitiska ledamöterna.
– Min uppfattning var att svenskarna var oroliga, eftersom processen inte ligger helt i våra händer. Men de uppskattar väldigt mycket våra kontakter, säger Eva Biaudet (SFP).
Också Sveriges process klarnade redan nästa dag. Under tisdagskvällen ska utrikesministrarna Tobias Billström (M) och Pekka Haavisto (Gröna) ha varit i kontakt med varandra. På onsdagen meddelade Billström den svenska riksdagen att också Sverige ger sin Natoproposition snart, i mars. Det innebär i praktiken att också den kan vara klar kvickt, eftersom riksdagsbehandlingen väntas gå snabbare än hos oss.
– Den svenska processen är snabb, den kan handla om dagar. Plötsligt kan de vara före oss, påpekar Biaudet.
Utskottsledamöterna tar inte ställning till hur mycket Finlands besök påverkade, men Tobias Billström  hänvisade till det.
– I går när ledamöterna i det finska utrikesutskottet besökte riksdagen och Utrikesdepartementet, och på ett officiellt plan meddelade att det finska parlamentet nu avser att slutföra sina processer, var det naturligt för oss att också till riksdagen meddela att vi går vidare och officiellt kommer att överlämna denna proposition till riksdagen för behandling, sade Tobias Billström på onsdagen då han utlovade Sveriges Natolagar.
– Det viktigaste är att vi ger precis samma signaler, säger Erkki Tuomioja.
Jaana Pelkonen (Saml) signalerar att det snabba beskedet från Sverige bidragit till att det inte finns skäl att dröja för någon.
– Tidtabellsfrågan har inte varit så klar (i utskottet) tidigare. Ännu för en tid sedan såg det, åtminstone ur min synvinkel, inte alls så klart ut att vi skulle sitta i samförstånd i dag. Som en som länge stött ett Natomedlemskap, och ansett att vi ska fullfölja lagarna den här valperioden, så vill jag tacka kollegerna, säger hon.
– Det finns inga skäl att dröja nu då även Sveriges proposition går framåt, säger Inka Hopsu (Gröna).

”En kris för Nato” i så fall

Om Turkiet ändå tänker separera länderna och ratificera Finland skilt för sig, så är det inte i Finlands eller Sveriges händer, och därför skadar det inte de finsk-svenska relationerna, säger Tuomioja.
 – Vi har inte på något sätt signalerat att vi önskar en sådan utgång. Det innebär inte (någon kris) oss emellan, däremot är det en kris för Nato, och vi får se vad det innebär.
Han bedömer att det inte kommer att ske någon fördröjning heller mellan riksdagsbehandlingen och presidentens stadfästning.
– Det kommer han göra mer eller mindre omedelbart. Då är saken klar från vår sida.

ANDRA LÄSER