Nya frekvenser är ett nytt skäl till oro för 5G

Vi undrar varför man inte öppet diskuterar orsaken till att många länder och organisationer rekommenderar radikalt lägre gränsvärden för strålning än ICNIRP och Finland.

07.08.2020 13:55
Vi tackar Anders Gustavsson för hans sakliga respons på vår insändare om 5G (HBL Debatt 28.7 och 31.7). Hemsidan för vårt medborgarinitiativ www.liikaasateilya.fi är faktiskt till största delen på finska. På sidan www.emfscientist.org finns en appell undertecknad av över 250 vetenskapsmän. Den handlar om vikten av att begränsa den radiofrekventa mobilstrålningen och enligt vår åsikt är redan antalet professorer som skrivit under imponerande.
Det stämmer att exakt kunskap om faran med 5G fattas i dag, men strålningsforskarna varnar dock för 5G eftersom både strålningens kvalitet och kvantitet förändras. Till exempel tas millimetervågorna nu för första gången i bruk i och med 26 GHz.
Paragraf 4 i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse hänvisar till samma sak som det första diagrammet på vår hemsida: den mängd strålning som omger oss är på många ställen så hög, att den till och med hotar funktionen hos en hjärtpacemaker.
Vi vet att resultaten av den massiva NTP-studien från USA är pinsamma såväl för ICNIRP som för mobilindustrin och de har försökt bortförklara dem på många sätt. Enligt vår åsikt feltolkar Buchner och Rivasis rapport inte NTP-studien. Denna uppfattning stöds även av studiens planerare doktor Ronald Melnick samt professorerna Lennart Hardell och James Lin, alla på samma sida 9 i rapporten.
Vi undrar varför man inte öppet diskuterar orsaken till att många länder och organisationer rekommenderar radikalt lägre gränsvärden för strålning än ICNIRP och Finland. Europeiska rådet rekommenderade redan år 2011 en strålningsnivå som är 10 000 gånger lägre.
Naturligtvis önskar vi att vi hade fel i vår oro, då man nu vill tvinga på oss det mänskliga experiment som 5G utgör. Vi motsätter oss inte snabba nätförbindelser om det sköts med kablar utan strålning. Den nuvarande teknologin garanterar vad vi kan förstå tillräckliga förbindelser för utryckningsfordon.

Karin Munsterhjelm

medicine licentiat

Ekenäs

Rauli Mäkelä

medicine licentiat

Esbo

Päivi Mäkeläinen

medicine licentiat, diplomingenjör

Turenki

ANDRA LÄSER