Börskrönika: Skiftande logik?

04.12.2022 15:04 UPPDATERAD 04.12.2022 15:42
USA:s centralbankschef Jeremy Powell gjorde att kapitalmarknaderna fick uppleva ännu en stark vecka. Efter att han talat på onsdagen vände marknadsräntorna brant nedåt samtidigt som aktiemarknaderna tog ett glädjeskutt. Indikationen om att Federal Reserve kommer att röra sig i mindre steg än 0,75 procent vid framtida räntehöjningar, var uppenbarligen tillräcklig för att locka in fler investerare till aktiemarknaden, trots att Powell samtidigt var tydlig med att det var troligt att räntan skulle behöva höjas mer än centralbanken tidigare antagit.
Investerarna ser en förändring i tonläget från centralbankerna, vilket tolkas som att vi närmar oss slutskedet i den penningpolitiska åtstramningen. Och det framstår inte som helt orimligt. Efter de styrräntehöjningar på 0,5 procent som väntas om två veckor från både ECB och Federal Reserve befinner sig räntorna på nivåer som åtminstone jag ser som åtstramande för ekonomierna som helhet. I kombination med att inflationen under senare tid visat tecken på att dämpas från höga nivåer, är det därför mycket troligt att framtida höjningar sker i mindre steg än tidigare.
Marknadsräntorna föll tillbaka med 0,2–0,3 procent under veckan. Det kan låta som en mycket måttlig förändring, men översatt i aktiemarknadens termer motiverar det (i teorin) ett 4–6 procent högre P/E-tal för ett bolag med lönsamhet i nivå med genomsnittet för den amerikanska aktiemarknaden. Sett ur det perspektivet framstår veckans börsuppgångar faktiskt som relativt modesta. Gissningsvis kommer vi att få se stora rörelser i marknaden i samband med kommande inflationsdata och räntebesked, särskilt som flödet av företagsnyheter för närvarande är relativt tunt.

ANDRA LÄSER