Helsingfors-SFP splittrat om experimentet på Esplanaden – här är deras argument för och emot

SFP-politikerna i Helsingfors är både för och emot att Norra och Södra Esplanaden ska bli enfiliga under två år.

SFP:s fullmäktigeledamöter i Helsingfors Nora Grotenfelt, Björn Månsson, Marcus Rantala, Eva Biaudet säger att frågan om experimentet på Esplanaden engagerat många.
Annica Lindströmannica.lindstrom@hbl.fi
17.11.2022 15:30 UPPDATERAD 18.11.2022 09:28
I veckan bestämde stadsmiljönämnden att Helsingfors ska genomföra ett tvåårigt experiment som går ut på att de nu tvåfiliga Norra och Södra Esplanaden blir enfiliga för att ge fotgängare och cyklister mera plats.
SFP:s representant i nämnden Silja Borgarsdóttir-Sandelin gav grönt ljus åt pilotprojektet. Men det hade inte alla partikolleger i fullmäktigegruppen gjort om de fått bestämma.
Två dygn efter nämndens beslut är Marcus Rantala (SFP) fortfarande upprörd när HBL når honom.
– Det är totalt dumt. Det är väldigt ideologiskt färgat att man bara genom att ta bort bilarna gör det mera trivsamt. Det funkar inte så, säger han.
Marcus Rantala.
Han radar upp tre huvudargument.
Om Helsingfors hade en centrumtunnel dit biltrafiken kunde kanaliseras hade det varit betydligt lättare, tycker han.
– Det kommer fortsättningsvis finnas biltrafik i centrum. Kan man inte köra på Espen så kör man kanske på mindre gator, till exempel Fabriksgatan där folk bor och barn ska gå till skolan. Det är inte hållbart.
– Espen är redan i dag fotgängarvänlig och är ett av våra bästa och bredaste fotgängarstråk, och dessutom har vi Esplanadparken.
Han lyfter också fram centrums tillgänglighet och nämner bland annat att alla tiders gatuarbete nu stundar när Mannerheimvägen ska rustas upp.
– Det kommer bli totalt grötigt i centrum och nu lägger man på det här ytterligare det här.
Däremot ser han gärna att promenadmöjligheterna ökar i centrum.
– Det finns många andra ställen vi kunde utveckla, till exempel glasa in Centralgatan och varför inte Mikaelsgatan. Och varför inte äntligen göra något för att få Stora Robertsgatan att fungera som en gågata.
Björn Månsson.
Björn Månsson (SFP) äger varken bil eller körkort. Men det hindrar honom inte från att vara kritisk till beslutet eftersom han har förståelse för att det finns många i Helsingfors som behöver bil inte bara för att åka sommarstugan utan i jobbet, för att skjutsa barn till hobbyer eller hälsa på släktingar.
– Esplanaden är en genomfartsled i öst-västlig riktning och sådana ska inte täppas till. Fotgängarna har redan nu breda trottoarer längs norra Espen och så finns hela Esplanadparken för fotgängare.
Han är ändå nöjd över att experimentet pågår i max två år eftersom en renovering av Brunnsgatan pockar på och Esplanaden då behövs.
Nora Grotenfelt.
Nora Grotenfelt (SFP) ställer sig försiktigt positivt till test och att man sedan analyserar resultatet.
– Vi har ett stort problem med centrums livskraft och vi behöver tänka nytt. Det här är ett experiment, och det känns inte som om vi är på väg åt rätt håll om vi fortsätter som förut.
Eva Biaudet.
Eva Biaudet litar på partikollegan Silja Borgarsdóttir-Sandelin och ser fram emot experimentet. Hon poängterar att det inte handlar om att vara för eller emot bilism utan om att öka centrums attraktionskraft.
– Målsättningen är att förbättra miljön, minska på antalet bilar och öka livligheten i stad och möjligheten att arrangera olika evenemang i staden, säger Biaudet till HBL när hon hoppar in i en taxi som tar henne från hemmet i de södra stadsdelarna till riksdagen i dag därifrån hon ska vidare till Lappland.
– Jag har bagage för där är minusgrader, säger hon lite ursäktande och tillägger skrattande att hon också kunde ha tagit spårvagnen men att lättjan vann den här gången.
Likt de övriga är hon också orolig för centrums attraktionskraft.
– Jag är jättebekymrad över Alexandersgatans situation. Jag skulle vara intresserad av forskning och data på varför folk försvinner. Man kan också fråga sig om det borde finnas mera kundorienterad service i stadskärnan, säger hon.
Hon framhåller att kärncentrums attraktionskraft inte handlar om enskilda trafiklösningar.
Helt odelat positiv är hon ändå inte. Att trafiken enligt tjänstemännens beräkningar kommer att öka på de små gatorna i Gardestaden är ett orosmoment. Och ibland finns det ett behov av att komma väldigt nära servicen också med bil och då behövs flexibla lösningar, konstaterar hon.
Vi har ett stort problem med centrums livskraft och vi behöver tänka nytt. Det här är ett experiment, och det känns inte som om vi är på väg åt rätt håll om vi fortsätter som förut.
Nora Grotenfelt
Det är totalt dumt. Det är väldigt ideologiskt färgat att man bara genom att ta bort bilarna gör det mera trivsamt. Det funkar inte så.
Marcus Rantala

Experimentet på Esplanaden

I tisdags klubbade stadsmiljönämnden igenom ett beslut om ett tvåårigt test.
Testet går ut på att både Norra och Södra Esplanaden blir enfiliga för biltrafik för att ge mer plats åt fotgängare och cyklister.
Experimentet ska pågå i två år.
Båda gatorna har i dag två körbanor och är enkelriktade.
Nämnden hade mandat att fatta beslut om pilotprojektet vilket betyder att det kommer att förverkligas.

ANDRA LÄSER