På spaning efter det språk som gått … Hesaslangen är svensk!

Påfallande många ord i Helsingforsslangen börjar på bokstaven s. Anledningen är att den finska minoriteten i Helsingfors en gång i tiden gärna satte ett s i början av ett ord för att få det att låta svenskt och tufft, skriver språkvetaren Leif Höckerstedt.

I dag associerar de flesta yngre människor i Helsingfors slang med finska och engelska. Men hur många tänker på att den gamla finska slangen återspeglar något väldigt svenskt? Svenska talades inte bara i Brunnsparken och Kronohagen utan också i staden norr om Långa bron. Hesa är stadi.
ANDRA LÄSER