Svante Wahlbeck slutar på KSF Media

Efter knappt åtta månader som vd för KSF Media lämnar Svante Wahlbeck nu bolaget.

Skiljda vägar. Svante Wahlbeck lämnar posten som KSF Medias vd.
07.11.2017 14:30 UPPDATERAD 07.11.2017 14:32
Svante Wahlbeck är från och med i dag inte längre vd för KSF Media. Enligt styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh skiljs Wahlbecks och mediekoncernens vägar åt eftersom styrelsen och vd har olika syn på hur strategin ska förankras och drivas igenom.
– Styrelsen och vd har samsyn när det gäller bolagets strategi och den närmaste tidens åtgärder, däremot har man inte samsyn på hur strategin och åtgärderna lämpligast ska implementeras, säger Kaj-Gustaf Bergh.
Enligt Bergh gör KSF Media ett otroligt viktigt jobb, ett jobb som är viktigt för att bibehålla det svenska språkets ställning i Finland. Just nu är mediebranschen inne i ett brytningsskede där de ekonomiska modeller för hur man ska ta betalt i framtiden fortfarande söks. Bergh tror ändå stenhårt på att de finns.
– Vi söker nu en människa som förstår det här samtidigt som han eller hon kan inspirera personalen att genomföra de förändringar som behövs. Det är inget lätt jobb och det här är en tuff bransch att jobba i.
Det kan vara en fördel om KSF Media följande vd kommer från någon annan bransch, anser styrelseordförande. Ett stort medialt kunnande finns inom det egna huset, så det kan vara bra om någon kommer in och ser på helheten med nya ögon.
54-årige Wahlbeck tog över som vd på KSF Media i april efter Jens Berg som innehade posten ett knappt år.
Att vd nu slutar efter knappa åtta månader på posten ser Kaj-Gustaf Bergh som ett misslyckande från styrelsens sida att kunna bedöma hur den nya rekryteringen passade in organisationen.
– Ingen styrelse anställer en vd för att tvingas avskeda honom efter knappa åtta månader. Jag vill betona att det inte är fel vare sig på organisationen eller på vd, det är styrelsens som ska kunna bedöma hur de passar ihop, säger Bergh.
Bergh understryker att KSF Media har ett gott varumärke och en bra ägare. Han tror och hoppas att det finns intresse för uppdraget som vd eftersom uppdraget är också ideologiskt i en bransch som förändras snabbt.
Före KSF Media var Wahlbeck vd för österbottniska HSS Media i 2,5 år. När han rekryterades till HSS var han på många sätt ett oskrivet blad utan erfarenhet av mediebranschen. Wahlbeck är filosofie magister och biokemist till utbildningen och har tidigare verkat som företagare och vd i olika mindre företag.
Rekryteringen av en ny vd för KSF Media inleds nu och under tiden kommer företagets ledningsgrupp att rapportera till styrelsen. När KSF Media får en ny vd vill Bergh i det här skedet inte ta ställning till.
– Processen är inledd, säger han.
KSF Media ägs av Konstsamfundet och ger ut tidningarna Hufvudstadsbladet, Östnyland. Västra Nyland, Hangötidningen/Hangon lehti samt Loviisan Sanomat. Företaget har cirka 130 anställda.

ANDRA LÄSER