Då bullrar asfaltmaskinerna i Helsingfors – kolla om din gata påverkas

Ett typiskt tecken på att våren är långt hunnen är också att Helsingfors stad börjar lägga asfalt. I år görs arbeten på nästan 70 gator.

Sommartid är högtid för att asfaltera gator i Helsingfors.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
03.05.2023 05:01
Vi har alla känt lukten av ny asfalt. Först fräses den gamla asfalten bort. Sedan sprider asfaltsläggaren ut den nya trögflytande massan som är 120 grader het.
Till sist plattar välten till asfalten.
Helsingfors stad inleder asfaltsbeläggningen nu i början av maj och fortsätter under hela sommaren. Du som bor på en av de gator som berörs kommer att få se skyltar som förvarnar om att din bil måste flyttas.
Sannolikt räcker det cirka två veckor för att bli klar med asfaltarbetet på varje gata.
På de större gatorna, som Mannerheimvägen, sker arbetet nattetid.
Här asfalteras Vilhelmsbergsgatan i Sörnäs.
Här är en lista på gator som får ny asfalt
Drumsö, Kampen, Busholmen och övriga centrum:
Norra kajen
Helsingegatan (avsnittet Tågbron–Mannerheimvägen)
Mörtnäsvägen (avsn. Västerleden-Storsvängen)
Porkalagatan (Drumsö bro till Tallbergsgatan)
Lappbrinken (avsn. Lappviksgatan-Gräsviksgatan)
Tallbergs allén
Stillahavsgatan (avsn. Riogatan-Bunkerplatsen)
Fredriksgatan (avsn. Lönnrotsgatan-Folkskolegatan)
Parkgatan
Södra Järnvägsgatan (avsn. Fredriksgatan-Arkadiagatan)
Norra Järnvägsgatan (avsn. Arkadiagatan-Fredriksgatan)
Södra Hesperiagatan (avsn. Mechelingatan-Runebergsgatan)
Lotsgatan
Sandgatan
Gyldénsvägen (avsn. Drumsövägen-Norrsvängen)
Tirholmsvägen
Kvarnvägen
Brovägen
Bostadshus i Tölö.
Tölö, Munksnäs och andra områden
Mannerheimvägen (Topeliusgatan-Tilkkalänken)
Vichtisvägen (Köpingsvägen-Hoplaksvägen)
Paciusgatan (Stenbäcksgatan-Fölisövägen)
Ramsays strand/Paciusgatan
Bägge körfiler på Munksnäs allén
Tölötullsgatan
Mejlansvägen
Ulfsbyvägen (Konstnärsvägen-Ulfsbyvägen 25D)
Kanteletarvägen (Köpingsvägen/Aku Korhonens väg-Kantelevägen)
Stormyrvägen och Bymossagränd
Gamla Åbo landsväg (Hemmansvägen-Stormyrvägen)
Hertonäs, Marudd, Botby och andra platser i sydost:
Österleden (Hertonäs-Östra centrum)
Maruddsvägen (Gotlandsgatan-Handelshusgatan)
Sjöåkervägen (Kommunalrådsvägen-Rusthållarvägen)
Västerkullavägen (Österleden-Untamalavägen)
Nordsjö bro
Johan Sederholms väg
Tammelundsvägen (Gammelleden-Leppholmsvägen)
Abraham Wetters väg (Sagolandsstigen-Grundsundsvägen)
Grundsundsvägen (Leppholmsvägen-Gavelåkersvägen)
Maruddsvägen (Kaskärrsvägen-Handelshusgatan)
Hjulkvarnsvägen (Mamsellkvarnsgatan–Kvarndammsvägen)
Vanhalinnavägen (Östergatan-Kustövägen) och Brahelinnavägen
Brändövägen (Marskalkens väg-Risto Rytis väg)
Stensbölevägen (Stensbölekanten-Stensbölebågen)
Stensbölebågen (Stensbölevägen-Tallörtsvägen)
Viksvägen (Österleden-Depåvägen, inte kring Igelkottsvägen)
Portvägen
Kolsivägen
Igelkottsvägen (Rävvägen-Transformatorgatan)
Månsas, Baggböle och andra ställen norrut:
Kottbyvägen och Kullervogatan (Forsbyvägen-Pohjolagatan)
Pohjolagatan (Kullervogatan-Kottbyvägen)
Åggelbyvägen (Pohjolagatan-Landshövdingsvägen)
Talldungevägen (Björkdungevägen-Skogsbäcksvägen)
Ridvägen och Rudgränd
Sadelmakarvägen (Kullatorpsvägen-Grytgjutarvägen)
Skifteslagsvägen (Alkuvägen-Andelslagsvägen)
Kolarvägen (Vedakärrsvägen-Kolmilavägen)
Rödjevägen och Starrbackavägen (Kolarvägen-Kolarstigen)
Vik, Malm och Mosabacka i nordost:
Viksvägen (Förvaltarbågen-Filarvägen)
Gamla Helsingevägen (Tattaråsvägen-Rikroken)
Päivölävägen (Banan-Mosabackabågen)
Krönvägen (Ärtåkersvägen-Korsfarargatan)
Viksporten
Örstensbågen (Örstensgränden-Hesburger)
Malmbågen (Orrmossevägen-Ormusåkersvägen)
Björnkärrsvägen (Bocksbackabågen-Simstrandsvägen)
Ladugårdsbågen (Von Daehns gata-Ladugårdskroken)
Örtagårdsvägen och Bindegränden
Norrskensvägen (Skomakarbölevägen-Planetvägen)
Tattarmossvägen (Tattaråsvägen-Kopplingsvägen)
Kopplingsvägen och Garagevägen (Kopplingsvägen-Rattvägen)
Gjutjärnsvägen (Tattaråsvägen-Gjutjärsgränden)
De här trottoarerna och cykelvägarna påverkas:
Unionsgatan (avsnittet Långa bron-Elisabetsgatan, på parkens sida av gatan)
Djurgårdsvägen (avsn. Stadsteatern-Sparbanksstranden)
Österledens ramp (Brändö bro-Silversundsbron)
Indiagatan (Forsbyvägen–Bassängvägen)
Längs med järnvägen i Haga (Tavastehusleden-Eliel Saarinens väg)
Längs med järnvägen i Sockenbacka (Gjuteriets station-Sockenbackavägen)
Krämertsvägen (östra sidan om Tavastehusleden)
Ring I (Spelmansvägen-Rosasgränden)
Ring I (Baggbölevägen-Kårbölevägen)
Malm (Stickelbacka-Tattaråsvägen)
Gamla banstråket

ANDRA LÄSER