Unikt åtal i Sverige efter nazistdemonstrationen under bokmässan

I dag startar rättegången mot 16 män med kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen som deltog i en nazistdemonstration i Göteborg 2017. Två år senare är NMR en försvagad organisation, enligt tidskriften Expo. I Finland behandlas ett förbud av organisationen i Högsta domstolen.

Nu startar rättegången mot 16 av de personer som deltog i en nazistisk demonstration i Göteborg 2017. Arkivbild.
Det var den 30 september 2017 som nazistorganisationen NMR hade fått tillstånd att genomföra en marsch med start vid Scandinavium i centrala Göteborg. Det skedde i samband med den stora årliga Bokmässan.

Nordiska motståndsrörelsen i Sverige och Finland

Svenska motståndsrörelsen grundades 1997 och Finska motståndsrörelsen 2008. I dag går de under namnet Nordiska motståndsrörelsen med nationella förgreningar.
NMR finns också i Norge och Danmark och är i dag den dominerande nazistiska organisationen i Norden.
NMR kallar sig själva nationalsocialister och hyllar Hitler och Nazityskland. Rörelsen agiterar mot demokratiskt statsskick, mot invandring och mångkultur och har en öppet antisemitisk agenda.
Rörelsens mål är att avskaffa demokratin och införa en nordisk folkstat, eller en nordisk diktatur.
NMR:s symbol är tyrrunan, som även användes av nazister i Nazityskland.
– Det här var när NMR var på sin topp. Året dessförinnan hade de haft en motsvarande demonstration i Stockholm – en slags styrkemanifestation och ett viktigt tillfälle att samlas och visa upp sig, säger Jonathan Leman som är researcher på den svenska antirasistiska stiftelsen Expo.
Men i Göteborg gick det inte som nazisterna tänkt sig. Antalet deltagare blev färre än tidigare – endast några hundra – och demonstranterna hann inte ens fram till startplatsen innan de stoppades. På vägen dit, i närheten av Bokmässan, gjorde NMR-aktivister nämligen en rusning för att ta sig förbi polisen mot de motdemonstranter som samlats, och tumult utbröt.
Läs också: Nazistmarschen stod stilla – motdemonstranter intog gatorna

Våldsamt motstånd

Över 60 personer frihetsberövades, däribland NMR:s ledare. Av de 16 som nu ställs inför rätta är hälften åtalade för våldsamt upplopp, som skedde i samband med utbrytningsförsöket.
Enligt åtalet pressade de med sköldar, stötte med fanor och kastade plakat mot polisen. De tryckte även upp journalister mot en polisbuss med hjälp av sina sköldar.
En stor del av bevisningen består av filmer från de kameror som poliser bar på sig. Även bildmaterial från journalister och allmänhet har granskats.
Läs också: NMR vill bli massrörelse – bokmässan strategiskt vald

Unikt åtal

Men det är den andra delen av åtalet – där samtliga 16 åtalas för hets mot folkgrupp – som gör rättegången ovanlig i Sverige.
Den svenska justitiekanslern har tidigare beslutat att NMR:s symbol tyrrunan, som fanns på fanor och sköldar under demonstrationen, inte i sig är brottslig. Trots det menar åklagaren att kombinationen av symbolen, användningen av sköldar och hjälmar och slagord som "hell seger" utgör hets mot folkgrupp – eftersom den innebär ett "tydligt förknippande med nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om rasöverlägsenhet och rashat".
– Det är unikt. Det speciella är att man pekar på de olika inslagen som var för sig inte tidigare befunnits straffbara, och visar upp dem som en helhet som man nu ska pröva, säger Jonathan Leman.
En fällande dom kan därför få konsekvenser, enligt Leman.
– Det skulle självklart ha betydelse för hur NMR och andra grupper i vit makt-miljön kan demonstrera och uppträda.
Läs också: Nazistiska motståndsrörelsen har slagit rot i Dalarna – starka kopplingar till Finland

Tillfälligt förbjuden i Finland

Nordiska motståndsrörelsen grundades i Sverige men har förgreningar i Finland, Norge och Danmark. I Finland har Polisstyrelsen drivit på ett förbud efter en dödsmisshandel vid järnvägsstationen i Helsingfors 2016.
Tingsrätten och hovrätten har beslutat att NMR i Finland ska förbjudas. Högsta domstolen har beviljat NMR besvärstillstånd och förbjudit verksamheten tills ärendet är avgjort, vilket troligen sker något tag på våren.
Hovrätten i Åbo motiverade ett förbud bland annat med att "NMR har utövat verksamhet som väsentligt strider mot lag eller god sed".

Splittrad organisation

Efter demonstrationen i Göteborg riktade NMR in sig på valet 2018. Målet var att ta mandat i tre kommuner i Sverige och organisationen tog även sikte på riksdagen.
Men inte heller detta gick som planerat. Resultatet blev 2 106 röster i riksdagsvalet – och inga kommunala mandat. Och efter valmisslyckandet har NMR krympt, säger Jonathan Leman.
– Det är helt klart en försvagad organisation. Vi ser en tydlig minskning i deras aktiviteter det här året, och i delar av landet har det helt stannat av.
Detta behöver dock inte betyda att extremnationalismen som helhet är på tillbakagång i Sverige – nya grupper bildas och risken finns att utbrytare blir ännu mer våldsbejakande, enligt honom.
– Sådana här tider av turbulens och splittring innebär vissa risker. Men det är också ett tillfälle då kretsen av aktiva faktiskt kan minska. Det är lite tidigt att säga, men vi märker att en del tycks falla ifrån.
Även i Finland finns uppgifter om en splittring och samtidigt på att en del aktiva har fortsatt verksamheten under andra namn.

ANDRA LÄSER