Småbarnsfamiljerna blir allt färre – men pappa-barn-familjerna blir fler

Under 2010-talet har antalet småbarnsfamiljer minskat med nästan en femtedel.

Jämfört med år 2010 har antalet barnfamiljer med barn under 3 år minskat med nästan 20 procent, uppger Statistikcentralen.
22.05.2020 10:15 UPPDATERAD 22.05.2020 10:21
Antalet familjer med barn under tre år minskade med drygt 5 500 år 2019, jämfört med året innan. Jämfört med år 2010 har dessa familjer minskat med 18 procent. Det framkommer i Statistikcentralens uppgifter.
Minskningen av antalet småbarnsfamiljer är i linje med nedgången i fruktsamheten.
I familjestatistiken bildas familjer utifrån personer som bor i samma hushåll enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet, vilket leder till vissa begränsningar för statistiken.
Antalet familjer som är införda i befolkningsdatasystemet fortsatte att minska år 2019 då antalet gick ned med drygt 1 300. Det fanns ungefär 1 467 400 familjer i Finland i slutet av år 2019. I barnfamiljerna fanns det cirka 1 028 000 minderåriga barn, vilket är 9 965 färre än 2018.
Barnfamiljerna, alltså en familj med åtminstone ett barn under 18 år, minskade med 3 660 från året innan. Minskningen är mindre än 2018, men betydligt större än genomsnittet under de senaste tio åren.

Enföräldersfamiljer ökade

Enligt statistiken ökade antalet familjer med endast en förälder med drygt 590 under 2019. Till skillnad från tidigare år ökade inte antalet familjer bestående av mor och barn, utan de minskade med 129 familjer. I stället ökade familjerna bestående av far och barn med 722.
Antalet ombildade familjer minskade förra året med 110 från 2018. I slutet av år 2019 fanns det 50 600 ombildade familjer. I de ombildade familjerna finns i genomsnitt två barn, det vill säga något fler barn än i barnfamiljer i allmänhet.
I ombildade familjer har man bara beaktat familjer som bildas av par av olika kön.

ANDRA LÄSER