Ledare: Pengar ger synlighet och påverkar valet

Kampanjerna inför riksdagsvalet i början av april håller på att komma igång, även om den allra intensivaste perioden infaller de sista veckorna före den egentliga valdagen. Nu diskuteras igen valfinansieringen, för kampanjerna kostar allt mer och det påverkar ohjälpligen valresultatet.

Alla partier och kandidater får sätta upp valreklam inför valet. Men det externa stödet till partier och kandidater varierar stort. 
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
27.01.2023 10:30 UPPDATERAD 27.01.2023 11:49
Kandidater som folk känner till är i en bättre situation än mer okända kandidater. De flesta partier brukar ha åtminstone några kandidater som är kända på annat håll än politiken – idrottare, artister, influerare, journalister. Det nya i det här riksdagsvalet är säkerhetsexperterna som har blivit en slags kändisar det senaste året på grund av Rysslands anfallskrig.
Enskilda kandidaters synlighet är viktig eftersom vårt val är ett öppet listval, till skillnad från till exempel Sverige, som har ett slutet listval. Hos oss har både kandidatens personliga röstetal och partiets – listans – totala antal röster betydelse. Det totala antalet röster rangordnar partierna från det största till det minsta. Det personliga röstetalet rangordnar kandidaterna inom partiet och valkretsen. Därför spelar synligheten och därmed kampanjpengarna en stor roll.
Valkampanjerna blir allt dyrare och det är problematiskt, för det försätter kandidaterna och partierna i så olika positioner. Hos oss är summorna mindre än på annat håll, men trenden är den samma. I det senaste riksdagsvalet 2019 använde de invalda kandidaterna i medeltal 37 000 euro på sin kampanj. Samlingspartiets kandidater hade de klart dyraste kampanjerna, i medeltal över 58 000 euro. Sju kandidater hade kampanjer som kostade över 100 000 euro. Av dem var sex samlingspartister och en kristdemokrat. Av de sju blev fem samlingspartister invalda. Vem som helst kan understöda en kandidat ekonomiskt, men de stora och betydelsefulla penningströmmarna kommer dels från näringslivet och dels från facket.

ANDRA LÄSER