De vill få finsk hälsoteknologi att blomstra

Hälsoteknologi har blivit en betydande nisch inom den finländska exporten. Nästa vecka samlas uppstartsföretag, investerare och vårdpersonal till Upgrade Life Festival, ett årligt evenemang kring temat. – Vårt mål är att få branschen att blomstra, säger festivalchefen Maria Nygård.

Raisamiina Rimpelä och Maria Nygård håller i trådarna när hälsoteknologifestivalen Upgraded Life ordnas i Helsingfors nästa vecka.
Uppemot tusen personer deltar i Upgraded Life Festival, som nu hålls för femte gången. Platsen är Mejlans sjukhus.
– Platsen är vald så att steget till slutanvändarna, det vill säga läkare och annan vårdpersonal, ska vara så kort som möjligt, säger Maria Nygård.
Upgraded Life Festival ger aktörerna inom hälsoteknologibranschen en chans att visa upp sig, knyta kontakter och lyssna på föreläsningar. Av deltagarna kommer cirka en femtedel från utlandet, men bland föreläsarna och investerarna är andelen högre.
Bakom festivalen står en förening och evenemanget genomförs med frivilliga krafter.
– Vårt mål är att få branschen att blomstra, att få ut innovationer och produkter snabbare, skapa bättre möjlighet för pilotering och främja exporten, säger Nygård.
Men redan nu mår hälsoteknologin bra i Finland och sektorn har blivit en betydande exportbransch. Enligt en rapport från i höstas finns cirka 260 aktiva uppstartsföretag inom hälsoteknologi i Finland.
– Det är en anmärkningsvärd siffra med tanke på landets storlek, säger Raisamiina Rimpelä, som liksom Nygård deltagit i Upgraded Life-arrangemangen flera gånger.
Enligt rapporten anser uppstartsföretagen generellt att Finland är en bra miljö att verka i.
– Här finns ett stort kunnande inom både hälsa och teknologi. Det som kanske saknas mest är den finansiella biten, och därför har vi bjudit in många investerare, säger Nygård.
Begreppet hälsoteknologi omfattar allt från till exempel appar som främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande till sjukhusutrustning, biotech och life science. Aktuella teman är till exempel arbetshälsa, där försäkringsbolagen enligt Nygård upptäckt att uppstartsföretagen har bra lösningar att erbjuda. Artificiell intelligens kommer allt mer in i vården, tillsammans med olika AR- och VR-lösningar, det vill säga förstärkt verklighet och virtuell verklighet, som kan användas som hjälpmedel inom till exempel kirurgin.
En fråga som många företag jobbar med är hur man med teknikens hjälp ska styra folks levnadsvanor i en sundare riktning. På det området finns en uppsjö av mobilappar som ska höja användarnas motivation att leva hälsosammare.
Läs också:
Etla-rapport: Flest potentiella succéföretag inom mjukvara
"Bra team viktigast för företagets framgång"
Starta eget – "det är bara att våga"
ANDRA LÄSER