Kraftig uppgång i coronafallen bland 20–30-åringar – Studerande: "Fel att lägga skulden på oss"

Största delen av alla nya fall av covid-19 i Nyland finns bland unga i åldern 19–30 år, trots att de flesta som testar sig är över 30. Det får HUS diagnostikdirektör Lasse Lehtonen att ryta till. – Nu är det skäl att sluta festa, använda munskydd och låta testa sig.

Fanny Hindsberg, styrelseordförande för Svenska handelshögskolans studentkår, och Nea Olsson, ansvarig för evenemang och internationella ärenden, känner inte igen sig i medierapporteringen om att unga skulle bidra till smittspridningen. – Vi har inte ordnat några större fester eller träffats i större grupper. De flesta studerande har levt väldigt ansvarsfullt.
Smittspridningen i Nyland, och främst inom huvudstadsregionen, ökar oroväckande bland unga vuxna. Lasse Lehtonen, direktör för diagnostik vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, hoppas att de unga nu tar sitt ansvar och börjar leva försiktigare.
ANDRA LÄSER