57 procent av befolkningen fullvaccinerad – lägst incidens på Åland

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 522 nya coronafall på onsdagen.

Incidensen är högst i Vasa sjukvårdsdistrikt och i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar att totalt 1 051 personer i Finland avlidit i sviterna av covid-19 sedan pandemins början. Det är en ökning med 12 personer sedan förra veckan.

Institutet rapporterar antalet dödsfall varje onsdag.

Enligt onsdagens siffror har knappt 83 procent av befolkningen över 12 år fått den första vaccindosen medan närapå 65 procent fått två. När man ser till hela befolkningen har 73 procent fått den första dosen och 57 procent den andra.

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 522 nya coronafall på onsdagen. Totalt 134 827 fall av corona har konstaterats i Finland sedan pandemins början.

Incidensen, alltså antalet smittfall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, är 126. Motsvarande siffra för de föregående två veckorna var 155.

Incidensen är högst i Vasa sjukvårdsdistrikt, 203. I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är incidensen nästan lika hög, 196.

I Egentliga Finland är incidensen 170 och i Mellersta Österbotten 74.

Åland har landets lägsta incidens, knappt 17.

Sammanlagt får 97 coronapatienter sjukhusvård. Av dem får 29 personer intensivvård, vilket är en ökning på en person jämfört med tisdagen.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.

ANDRA LÄSER