Johan Storgård disputerar vid ÅA – ser ångest som en källa till företagsamhet och innovation

Företag kan använda kreativ ångest som en positiv kraft för att lösa problem, bara målsättningarna är klara. Det säger Johan Storgård som själv fann stöd i sin forskning då pandemin satte stopp för musikalen We Will Rock You, som sattes upp av hans produktionsbolag.

Johan Storgård har skrivit en doktorsavhandling om kreativ ångest och värdeskapande vid teatrar. Han säger att idéerna om kreativ ångest kan appliceras på vilken företagsverksamhet som helst.
Teaterprofilen Johan Storgård har skrivit en doktorsavhandling för Åbo Akademi och disputerar i internationell marknadsföring på fredag vid Åbo Svenska Teater. Enligt Storgård är det första gången en disputation ordnas på teatern, i själva verket har han inte hört om någon som skulle ha disputerat på en teaterscen förut. Han verkar ivrig över att få stå på scen igen, den här gången som forskare och inte som skådespelare.

ANDRA LÄSER