Konferensen om Europas framtid, som nu pågår är en tandlös och nästan tragikomisk tillställning

"Finland är igen drivande ved i europeisk storpolitik."

De senaste veckornas politiska spekulationer kring Europeiska unionens utveckling under de närmaste åren har innehållit en hel del explosivt material. Men eftersom vi inte har en riktigt fungerande diskussion kring Finlands intressen på lite längre sikt, finns det inte heller slutledningar kring vad som eventuellt stilla sker i bakgrunden. Finland är alltså igen drivande ved i europeisk storpolitik.

ANDRA LÄSER