Regeringen föreslår: Samlag utan samtycke är våldtäkt

Samlag med en person som inte deltar frivilligt är våldtäkt, enligt regeringens förslag till ny sexualbrottslag. Dessutom skärps straffen för sexualbrott mot barn, och en helt ny brottsrubricering införs: olovlig spridning av sexuell bild.

Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att sexualbrottslagen är en av de viktigaste förnyelserna för henne som justitieminister. Propositionen innebär enligt henne att offrets ställning stärks betydligt.
17.02.2022 17:12 UPPDATERAD 17.02.2022 18:47
Regeringen föreslår att Finland får en samtyckesbaserad sexualbrottslag, som den i bland annat Sverige.
– Det är frågan om en historiskt stor förnyelse. Den nya lagstiftningen förbättrar på ett betydande sätt offrets ställning, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) när hon på torsdagen presenterade lagförslaget som nu går till riksdagen.
I dag ligger tyngdpunkten i rekvisitet för våldtäkt på att gärningspersonen använder våld eller hot om våld. Enligt propositionen ändras bestämmelsen om våldtäkt så att brottet baseras på avsaknad av samtycke.
– Det här är oerhört viktigt. Det genomförs genom att ett centralt rekvisit för våldtäkt blir samlag med en person som inte deltar frivilligt, säger Henriksson.
Samtycket uttrycks verbalt eller på annat sätt genom beteende. Några särskilda formkrav finns inte, och i propositionen betonas att det hela kan vara starkt situationsbundet.
Om en person på grund av omständigheterna inte kan uttrycka sin vilja räknas det inte som frivillighet. Henriksson ger som exempel att det kan handla om att en person utnyttjar sin maktposition över en annan. Det kan också vara att offret har utsatts för våld, är rädd, medvetslös eller har en funktionsnedsättning.
Det innebär att rekvisitet för våldtäkt uppfylls redan om den ena parten i ett samlag inte verbalt, genom sitt beteende eller på något annat sätt har uttryckt att deltagandet sker frivilligt.
Även vad gäller andra sexualbrott blir ofrivillighet en central aspekt. Det som i dag heter tvingande till sexuell handling ersätts med sexuellt övergrepp.
Det motsvarar enligt Henriksson i hög grad bestämmelsen om våldtäkt men gäller vi andra handlingar än uttryckligen samlag.
– Här är straffskalan också ganska sträng, säger Anna-Maja Henriksson.

Straffbart skicka bilder

Överlag innebär lagförslaget enligt Justitieministeriet att fler gärningar än i dag ses som sexualbrott. Det blir till exempel straffbart att olovligt sprida en sexuell bild på någon annan.
Sami Kiriakos är lagstiftningsråd vid Justitieministeriet. Han säger att det handlar om bilder som kränker en persons sexuella självbestämmanderätt.
– Tanken är att ingripa i sådana beklagliga situationer där man sprider bilder som kanske har tagits i samförstånd inom en parrelation.
Sexuellt antastande igen ska enligt förslaget utvidgas till att omfatta också sådana handlingar som inte inbegriper beröring, utan till exempel är verbala uttryck.

Samlag med barn är våldtäkt

Det är hela två år sedan regeringen satte i gång arbetet med lagförslaget. Det gick på remiss hela två gånger.
Det förklarar Anna-Maja Henriksson med att man velat ha "en så bra lagstiftning som möjligt". Hon säger sig vara övertygad om att förslaget är bättre än det första utkastet.
Arbetet med lagförslaget har pågått i två och ett halvt år och varit på remiss två gånger. Enligt Anna-Maja Henriksson (SFP) måste tankesättet hos bland annat polis och åklagare förändras. T.h. avdelningschef Ari-Pekka Koivisto.
En fråga som väckt mycket diskussion är hur lagen ser på barn och unga som sexualbrottsoffer, och det här är också något som har ändrats från det första förslaget.
Utgångspunkten i propositionen nu är att samlag med ett barn under 16 år i regel alltid ska bestraffas som våldtäkt mot barn.
– Det skulle vara ett nytt strängt straff i lagen. Längre skulle man inte behöva bedöma om ett barn tvingades eller övertygades till exempel i ett sådant fall där en äldre vuxen har haft samlag med barnet, säger Henriksson.
Och då kan det inte, som i dag, handla om det lindrigare sexuellt utnyttjande.
Minimistraffet för våldtäkt mot barn höjs i förslaget från ett år fängelse till två år. Det får följande konsekvens:
– I praktiken är det meningen att straffet för brottet så gott som alltid ska vara ovillkorligt fängelse, säger Henriksson.
Hon talar om att den så kallade allmänna skyddsgränsen stärks. Frivilligt sexuellt umgänge mellan jämnåriga ungdomar ska däremot inte vara straffbart, betonar Henriksson.

Förändrat tänkesätt hos polis

Går förslaget igenom i riksdagen får Finland en sexualbrottslag som i hög grad påminner om den som varit i kraft i Sverige sedan sommaren 2018, enligt Sami Kiriakos.
Också Nederländerna och Storbritannien har fått stå modell. Även Tyskland förändrar sin lag, men Kiriakos bedömer den finska regeringens som mer ambitiös. Han säger att den också baserar sig på olika internationella rekommendationer.
Målet är att bestämmelserna om sexualbrott, som rent konkret är en del av strafflagen, ska kunna träda i kraft i januari 2023. Blir det en fördröjning ska det hur som helst gå sex månader från att lagen godkänts tills den tas i bruk. Det här för att utbildning av bland annat myndigheter ska hinna ordnas.
I dag är det inte ovanligt att offer för sexualbrott upplever att de inte tas på allvar. Anna-Maja Henriksson säger att tankesättet måste förändras hos tjänstemän, poliser, åklagare och domstolar.
Ari-Pekka Koivisto är avdelningschef vid Justitieministeriet. Han säger att polis och åklagare har väldigt mycket arbete på sitt bord, men att sexualbrott borde prioriteras eftersom de är sådana som vinner på att utredas fort.

ANDRA LÄSER