"Kaffe är en social och tillåten dryck"

– Kaffe är den kanske mest normaliserade drycken i vårt samhälle. Det är en social och samtidigt könsneutral dryck – man kan dricka kaffe med vem som helst utan att det anses vara opassande. Kanske de äldre med ordet kaffevän vill avdramatisera sin relation, säger Sofie Strandén-Backa, doktor i folkloristik.

Kaffe är en oskyldighetsdryck, den socialt mest accepterade drycken i vår kultur. – Man kan dricka kaffe med vem som helst utan att det anses opassande, säger folkloristen Sofie Strandén-Backa.
Petra Miettinen
17.04.2022 18:45 UPPDATERAD 17.04.2022 19:55
Sofie Strandén-Backa är doktor i folkloristik från Åbo Akademi och just nu aktuell med boken Minnesvärt. Viitt å breitt från Esse som utgår från äldre personers berättande.

ANDRA LÄSER