Tonsättaren Sauli Zinovjev trivs i orkesterns värld – ”Mina verk föds ur ett obegripligt kaos”

Uruppförandet av Sauli Zinovjevs pianokonsert sköts upp på grund av pandemin, men trots den långa väntetiden har tonsättaren hållit tassarna borta från partituret. – Att ändra ett verk i det här skedet känns som att peta i gamla dagboksanteckningar.

Då ett verk är färdigt väntar tonsättaren Sauli Zinovjev på växelverkan med publiken, på att få veta om han lyckats förmedla något. Kring årsskiftet spelas hans musik av bägge huvudstadsorkestrarna.
Tove Djupsjöbacka
05.01.2022 06:01 UPPDATERAD 10.01.2022 21:36
Efter att ha vunnit tredje pris i Uuno Klami-kompositionstävlingen 2013 har tonsättaren Sauli Zinovjevs karriär gått stadigt uppåt. För flera tonsättare kan karriären krönas av en beställning på ett stort orkesterverk, men Zinovjev har från början satsat uttryckligen på denna genre och vid fyllda 33 år hunnit få flera prestigefyllda beställningar.

ANDRA LÄSER