Tydlig markering mot skatteflykt

Sent omsider kapar Nordea alla trådar till skatteparadis. Det borde alla banker i världen göra.

Nordeas vd Casper von Koskull.
Mikael Kosk
21.07.2016 16:00 UPPDATERAD 22.07.2016 16:35
Redan 2013 fick Nordea, den största banken i Norden, en anmärkning och straffavgift av den svenska finansinspektionen för att ha brutit mot penningtvättsreglerna. 2015 fick Nordea en ny varning pepprad med högsta möjliga straffavgift för stora brister i arbetet med att motverka penningtvätt. Tillsynsmyndighetens kritik är så mördande den kan bli: banken har inte bedömt riskerna hos olika kundgrupper och dess system för att kontrollera transaktioner har varit "extremt undermåligt".
Mycket av sitt anseende och förtroende hade Nordea kunnat rädda med att resolut ta tag i problemen redan första gången de drogs fram i ljuset, men det var först de så kallade Panamapappren som fick banken att reagera på allvar. De läckta dokumenten visade att dess Luxemburgkontor genom samarbete med advokatbyrån Mossack Fonseca skapat hundratals brevlådeföretag åt förmögna kunder.
Bättre sent än aldrig. I Nordeas interna utredning erkänns utan omsvep att det brustit i kontrollen av verksamheter som hänför sig till skatteparadis. Något belägg för att bankens medarbetare proaktivt skulle ha bistått kunder att undgå skatt ska rapporten dock inte finna.
Skrivningen att kundakterna inte alls når upp till de standarder som anges i koncernens riktlinjer kan i klartext inte betyda någonting annat än att banken med öppna armar och slutna ögon tagit emot kunder som vill fly skatter eller tvätta pengar. Ur moralisk synvinkel är det detsamma som att bistå skatteflykt.
Vad Nordea sent omsider gör rätt är att erkänna misstagen, städa ut den verksamhet som inte tål dagsljus och förbinda sig till att vara en samhällsansvarig aktör som inte tolererar skatteflykt. Det borde alla världens banker och byråer som trixar brevlådeföretag åt sina kunder göra. En dränering av bankernas kanaler till skatteparadisen är den viktigaste åtgärden för att komma åt att stänga dem.

ANDRA LÄSER