Kommunerna sätter tuffa klimatmål – men förbiser naturskyddet

Merparten av Finlands kommuner har satt egna klimatmål. Fyra kommuner av fem har ändå inget mål för att trygga den biologiska mångfalden, visar jubileumsfonden Sitras utredning.

Trafiken står för en stor del av kommunernas klimatutsläpp.
Två tredjedelar av Finlands kommuner har satt upp ett klimatmål. Om alla kommuner verkligen nådde sitt klimatmål skulle kommunernas klimatutsläpp halveras från 2018 års nivå till 2035. Det visar en rapport som jubileumsfonden Sitra har sammanställt.
Sitra noterar att kommunerna spelar en stor roll i Finlands arbete för att hejda klimatförändringarna. Uppvärmningen av bostadshus och andra fastigheter och trafik- och transportarrangemang har stor betydelse för de sammantagna klimatutsläppen.
Om alla kommuner nådde sitt klimatmål skulle utsläppen minska med 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är mer än hälften av den totala utsläppsminskning som Finland siktar på för att som nation bli klimatneutral till 2035.
Av Finlands 309 kommuner har 206 ett klimatmål, och de flesta av dem, 130, siktar på klimatneutralitet, vilket betyder att man minskar utsläppen så mycket att den naturliga kolsänkan, skog och mark, väger upp för återstoden. De flesta kommuner som siktar på att bli klimatneutrala försöker nå målet till 2030. Lahtis och Joensuu lägger ribban betydligt högre och siktar på klimatneutralitet redan om fyra år, 2025.
Samma utredning visar ändå att de flesta kommuner i sitt klimatarbete har försummat naturen, trots att utarmningen av den biologiska mångfalden är en kris av samma tyngd som klimatkrisen, och med delvis samma lösningar. Även i naturskyddet kunde kommunerna spela en stor roll – inte minst genom att skydda skogar och grönområden – men bara var femte kommun har satt ett konkret mål för den biologiska mångfalden.
Flera kommuner har ett antal mål för naturskyddet, men tryggandet av den biologiska mångfalden är inte alls lika målinriktad som klimatarbetet.
Sitra påpekar att smarta klimat- och naturåtgärder också gynnar invånarnas trivsel och hälsa, och företagens framgångsmöjligheter. Frågan är aktuell inte minst med tanke på kommunalvalet i juni.
ANDRA LÄSER