Peter Vesterbacka bygger Eurasiens hjärta

Järnvägstunneln mellan Helsingfors och Tallinn tog ett steg närmare fullbordan på lördagen. Då undertecknas en avsiktsförklaring mellan utvecklingsbolaget Finest Bay Area, Pöyry, A-Insinöörit och Fira. Projektet är lokalt, men implikationerna globala.

Peter Vesterbacka, som HBL iintervjuade för ett par veckor sedan, har nu undertecknat en avsiktsförklaring om en järnvägstunnel till Tallinn.
25.11.2017 14:17 UPPDATERAD 25.11.2017 15:08
Avsiktsförklaringen (memorandum of understanding) är första steget mot att grunda ett konsortium för tunnelbygget, som ska komma i gång nästa år. Planen är att tunneln ska vara klar att öppna om fem år. Till skillnad från till exempel Västmetron, som drog ut på tiden och överskred budgeten, är Tallinntunneln ett privat projekt. Det innebär att aktörerna har ett intresse av att genomföra projektet så snabbt och billigt som möjligt, förklarar Peter Vesterbacka, entreprenör och initiativtagare. (Vesterbacka intervjuades i HBL också 13.11. Red.anm)
– Kring 70 procent av finansieringen kommer från Kina, resten från finska pensionsbolag och mindre investerare. Men detaljerna är fortfarande öppna, vi har fört inledande diskussioner, säger Vesterbacka.
Hans vision är att skapa ett gemensamt metropolområde som knyter ihop Helsingfors och Tallinn. Sammantaget blir metropolen större än Stockholm, vilket i och för sig är lite kul, medger Vesterbacka, men visionen är global.
– Den nya metropolen ligger i hjärtat av Eurasien. Vi måste sluta se på Europakartor där Finland ligger isolerat i ett hörn högst upp till höger. Ur ett globalt perspektiv ligger Finland mitt emellan Europa och Peking. Vår hemmamarknad är 5 miljarder personer.

"Ingen utopi"

Vesterbacka är en inspirerande talare. På tunnelbyggets pressbrunch på lördagen presenterar han hårda fakta och nya perspektiv om vartannat. Hans sätt att närma sig tunnelbygget är öppet och transparent, vilket syns i hans vilja att informera även om sådant som ännu inte är klart.
– Det här är ingen utopistisk dröm. Rent tekniskt är det lätt att verkställa. För Finland och Estland är det här ett jätteprojekt, men i kinesisk skala är det här inte så stort. I Kina har man kompetensen att genomföra infrastrukturprojekt i den här skalan.
Men även om Kina bygger stort sticker Vesterbacka inte under stol med att just det här tunnelbygget är det största i världen. Planen är att tunneln ska bli över 100 kilometer lång och 17 meter i diameter. Enligt Vesterbacka den största och bästa järnvägstunneln någonsin.
Den ska också bidra till den hisnande ekonomiska tillväxt som Vesterbacka förutspår.
– Det började som ett skämt, men det är också allvar. Vi måste förbereda oss på att vår ekonomi kommer att växa snabbare än Kinas. I hela landet kan vi räkna med 10 procents tillväxt på sikt, i städerna kommer den att vara ännu snabbare, säger Vesterbacka.

Borrar vidare

Tills vidare saknas maskinerna som ska användas för att borra tunneln, men totalt ska de vara tolv stycken. Maskinerna ska byggas i Kina, som har vidareutvecklat ursprungligen tysk och schweizisk schaktningsteknologi.
– Tanken är att vi ska skapa ett innovationscentrum för tunnelbyggande, där vi kommer att satsa på utvecklingen av schaktningsmaskiner. På sätt och vis är det här också ett pilotprojekt. Efter att den här tunneln är färdig kan vi fortsätta borra på andra håll, säger Vesterbacka.

ANDRA LÄSER