EU-valet: ”Det är nu det riktiga klimatvalet avgörs”

Samlingspartiet lanserade sitt program för europaparlamentsvalet i Helsingfors på torsdagen. De största målen är en gemensam klimatpolitik och en ansvarsfull invandringspolitik.

Under lanseringen av Samlingspartiets EU-valsprogram fanns kandidaterna Aura Salla, Leena Zittling, Matilda af Hällström, Mikko Ohela, Kari Kallonen och Kimmo Sasi på plats. I mitten partiordförande Petteri Orpo.
– Det är synd att det här EU-valet har hamnat lite i skuggan av riksdagsvalet, säger Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo när han öppnar partiets EU-valkampanj.
Partiet lyfter fram vikten av en gemensam europeisk klimatpolitik och invandringspolitik. Också den gemensamma europeiska ekonomin är i centrum, trots att Orpo betonar att varje land är ansvarigt för sin egen ekonomi.
– Vi måste jobba för en stark inre marknad och en starkare euro. Hälften av vår export går till EU, om vi för en gemensam ekonomisk politik så drar Finland nytta av det, säger Orpo.

Invandringen är inte ett problem

EU-kandidaten Matilda af Hällström poängterar att innehållet för den europeiska klimatpolitiken avgörs i EU-parlamentet.
– Under riksdagsvalet pratades det om klimatval och invandringspolitiskt val. Det är nu det riktiga klimatvalet och invandringspolitiska valet avgörs och det måste vi prata om.
Med det menar hon att det är de europeiska linjerna som gäller också för Finland. Ordförande Orpo säger att vi inte har ett problem med invandring, det är eftersviterna från den så kallade flyktingkrisen 2015 som vi måste jobba med.
Han betonar att de humana värderingarna är viktiga och att vi inte kan stänga våra gränser. Däremot måste man på ett europeiskt plan jobba för att det som skedde 2015 inte upprepar sig.
– Det gör vi inte genom att stänga våra nationella gränser utan vi måste se det ur ett europeiskt perspektiv.
Orpo säger att en fungerande integrering, starka yttre gränser och att erbjuda hjälp i krishärdarna är centrala hörnstenar i en hållbar flyktingpolitik.
– Att stänga gränserna skulle vara fatalt för vår välfärd.
Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo presenterar partiets EU-valskampanj. I bakgrunden EU-valskandidaterna Aura Salla och Leena Zittling, i förgrunden Kari Kallonen.

Klimatet i fokus

Partiets linje är att hållbarhet måste lyftas fram i all europeisk politik. Man betonar att en hållbar klimatpolitik inte står i motsättning till en fungerande ekonomisk tillväxt.
– Klimatet känner inga gränser. Finland måste agera ledare inom den europeiska klimatpolitiken, för hittar vi en gemensam lösning gynnas också Finland av den, säger Orpo.
Samtidigt lyfter partiet upp vikten av att på ett europeiskt plan jobba för cybersäkerhet. Tanken på en gemensam europeisk försvarsmakt tror inte Samlingspartiet på.
– Vi har redan en militärallians i Nato. Man kunde i stället tänka sig att EU går med där, säger partiets EU-valkandidat Kari Kallonen.
ANDRA LÄSER