Systemfel ledde till felaktiga bötesbelopp – polisen och Skatteförvaltningen utreder frågan

Personer som fått dagsbötesstraff sedan 16 november 2020 kan ha fått en för hög summa på sin böteslapp. Berörda, bötfällda personer behöver ändå inte vidta några åtgärder.

Polisen utreder systemfelet tillsammans med Skatteförvaltningen.