Kyrkan säger nej till samkönade vigslar – biskoparna ska främja "respektfull diskussion om äktenskapet"

Den evangelisk-lutherska kyrkan går inte in för att viga samkönade par i det här skedet. Det klarnade efter en omröstning på kyrkomötet.

Anne Blomqvist, Ari Kotisaari, Henna Salo, Jarkko Vikman, Kari Pekka Kinnunen och Liinamaria Roos är regnbågspräster. Kyrkomötet sade ändå nej till att viga samkönade par.
Kyrkomötet röstade på fredagen om ett så kallat ombudsinitiativ om att utvidga kyrkans äktenskapssyn, vilket på klarspråk innebär att man tog ställning till om kyrkan ska acceptera vigsel av samkönade par. Kyrkomötet lät initiativet förfalla med rösterna 59–46.
Majoriteten stödde uppfattningen att de synvinklar som framförs i initiativet "inte ger tillräckliga grunder för att bredda eller ändra på kyrkans äktenskapssyn", uppger Kyrklig tidningstjänst. Däremot antog man en kläm om att be biskopsmötet främja "en respektfull diskussion" och fortsättningsvis "utreda alternativ för att finna lösningar på den rådande oenigheten om äktenskapssynen".
I ett motförslag föreslog biskop Björn Vikström att initiativet inte förfaller utan att frågan i stället sänds till biskopsmötet för fortsatt beredning, men det förslaget förlorade.
Kyrkomötet beslutade också att föreslå ändringar i kyrkolagen där man beaktar den nya lagstiftningen om skydd av personuppgifter och digitala tjänster. Ändringarna i kyrkolagen kommer att påverka lagens tillämpningsområde inom konfirmandundervisning och församlingarnas småbarnspedagogik. Lagändringarna ska fastslås av riksdagen.
ANDRA LÄSER