Estonia sjönk för att rampen slogs upp

11.01.2021 10:46
Jan Grönstrand skriver (HBL Debatt 11.1): "Vid modellförsök 2008 vid försöksanstalten SSPA sjönk inte modellen utan blev flytande upp och ner. När man tillförde ett hål i botten sjönk den."
Jag vill hänvisa till tidskriften Ny Teknik den 3 april 2008. Under rubriken "Estoniamodellen sjönk som planerat" refereras ett sjunkexperiment med en fyra meter lång modell i en försöksbassäng vilket demonstrerades inför 50 journalister. Claes Källström, forskningschef för forskare från Sverige, Skottland och Nederländerna, förklarar att "Estonia sjönk på grund av att bogvisiret i fören slets upp och bilrampen bakom visiret öppnades så att vatten forsade in på bildäck".
Modellen sjunker på endast åtta minuter med aktern före, men skalan 1:40 gör att förloppet är långsammare för ett stort fartyg.
Något extra hål som skulle krävas för att skeppet ska sjunka finns inte nämnt i Ny Teknik. Anser Grönstrand att denna tidning, hela forskargruppen och 50 journalister även är involverade i konspirationen?

Jarl Ahlbeck,

teknologie doktor, Åbo

ANDRA LÄSER