DI: Solidium pekas ut som möjlig köpare av Sampos aktiepost i Nordea

Finska statens investeringsbolag Solidium nämns som en potentiell köpare av Sampos aktiepost i storbanken Nordea, skriver svenska Dagens industri på fredagen.

Finska statens investeringsbolag Solidium nämns som en potentiell köpare av Sampos aktiepost i storbanken Nordea. Arkivbild.
När Sampo, den största enskilda ägaren av Nordens största finansgrupp Nordea, planerar att sälja sitt innehav finns det två tänkbara scenarier. En större strukturaffär är ett alternativ, det andra alternativet är att posten köps upp av en finansiell aktör. Enligt Dagens industri pekas finska staten och dess investeringsbolag Solidium ut som en möjlig intressent.
Finska staten äger hundra procent av Solidium, som i sin tur är största enskilda ägare i Sampo med en andel på 8 procent. Sampo är största ägare i Nordea med knappa 20 procent.
Sampos vice ordförande Jannica Fagerholm sitter också i Solidiums styrelse. Solidium är det bolag där staten placerat sina innehav av börsnoterade aktier. Bolagets uppgift är att investera i och värna om företag som är av nationell betydelse för Finland.
”Vi gör en helhetsbedömning om huruvida ett bolag uppfyller vårt placeringskriterium beträffande nationell betydelse; i bedömningen beaktar vi många olika dimensioner inklusive investeringsnivå i Finland, bidrag till Finlands bnp, export, sysselsättningsnivå och patentportfölj. Ingen enskild dimension är avgörande i sig”, säger Petter Söderström, placeringsdirektör på Solidium, till DI.
Den centrala frågan är om Nordea har en tillräckligt stor betydelse för Finland för att betraktas som ett företag av nationell betydelse.
”En sådan fullständig helhetsbedömning av Nordea har vi inte genomfört men man kan anta att Nordea skulle uppfylla flera av dessa dimensioner”, säger Petter Söderström, placeringsdirektör på Solidium, till DI.

ANDRA LÄSER