Nekrolog: Konstnären Juhani Linnovaara död

Juhani Linnovaara var en våra internationellt mest kända finländska konstnärer.

Konstnären Juhani Linnovaara har avlidit.
18.07.2022 11:38 UPPDATERAD 18.07.2022 11:41
Professorn och bildkonstnären Juhani Linnovaara har avlidit 88 år gammal efter en långvarig sjukdom den 17 juli. Han var född i Tavastehus den 7 januari 1934.
Linnovaara var en av de internationellt mest kända finländska konstnärerna.
Juhanis barndom skuggades av hans fars tidiga död 1937. Enligt Juhani gav detta honom möjligheten att bli konstnär, eftersom hans far inte nödvändigtvis skulle ha godkänt hans yrkesval.
Linnovaara tillbringade sin barndom i Rovaniemi. Backhoppning och andra vintriga hobbyer var viktiga för honom. Bildernas värld öppnade sig tidigt för Juhani i hans mor Floras fotoateljé. Familjen bosatte sig i Borgå efter kriget där Juhani bodde fram till sin bortgång.

Debuten blev succé

Linnovaara studerade vid Finlands konstakademis skola 1951–1953. Efter det tog hans konstnärliga karriär fart. Hans debututställning i Galerie Artek 1956 var med alla mått en succé. Han knöt viktiga kontakter bland annat med Sven Fazer och Ane Gyllenberg som stödde honom och blev hans goda vänner.
Linnovaaras konstsyn tog form under flera resor i Europa. Han bekantade sig med renässanskonsten och forskade i målartekniker som blev igenkännbara i hans målningar. Speciellt Brueghels konst gjorde intryck på den unge Juhani vilket tog sig uttryck i hans produktion som ett finkänsligt, originellt måleri. I slutet av 1950-talet vistades han långa perioder i Spanien där han målade landskap i små fiskebyar. Han återvände alltid gärna till medelhavskulturen.
På 1960-talet påverkades Linnovaaras konst starkt av informalismen. I slutet av årtiondet målade han en serie historiska porträtt och lösgjorde sig från informalismen för gott.
Priset på Parisbiennalen 1969 öppnade upp för en internationell karriär. 1970 valdes Linnovaara till Finlands representant på biennalen i Venedig. Efter framgången på biennalen erbjöds han möjligheten att inleda ett samarbete med ett italienskt toppgalleri och flytta till Italien. Linnovaara avstod dock från denna möjlighet och återvände till Borgå. Detta beslut kom att gräma honom länge i livet.

Flera hederstecken

Linnovaara valdes till Årets konstnär på Helsingfors festspel 1978. Utställningen i Helsingfors konsthall var den första omfattande översikten över hela hans produktion. Den sista betydelsefulla retrospektiva utställningen var i Amos Andersons konstmuseum 2003–2004.
Linnovaara designade smycken för Lapponia 1972–1985. Hans smycken förmedlade samma formspråk som hans skulpturer på biennalen i Venedig. Han karakteriserade själv sina smycken som miniatyrskulpturer.
Linnovaara tilldelades Pro Finlandia-medaljen och Finlands lejons kommendörstecken samt förlänades hederstiteln professor 1994.
Som ung hade Juhani två alternativ för sin karriär. Det ena var konsertpianist, det andra bildkonstnär. Målandet avtog småningom när sjukdomen fortskred, men han fyllde detta tomrum med musik.
Antti Linnovaara
Skribenten är Juhani Linnovaaras son.

ANDRA LÄSER