Glöm inte screening trots coronapandemin!

Gynekologiska cancerpatienterna i Finland rf är oroliga för att kvinnor kanske skjuter upp eller inte går på screening av livmoderhalscancer på grund av coronapandemin.

01.11.2020 09:40
Ett screeningprogram för livmoderhalscancer påbörjades i Finland i början av 1960-talet. Genom detta screeningprogram har livmoderhalscancer blivit mer sällsynt och dödligheten har sjunkit med en femtedel från 1960-talets nivå. I dagens läge diagnostiseras cirka 160 nya fall av livmoderhalscancer per år och 55 dödsfall i Finland varje år. Tack vare screening undviks mer än 250 dödsfall i livmoderhalscancer och cirka 500-1 000 fall av livmoderhalscancer varje år.
Den långvariga goda trenden kan dock förändras till följd av coronapandemin. Många har redan skjutit upp eller avbokat läkarbesök eller kontroller av rädsla för coronaviruset. Vi är rädda för att detta också kommer att återspeglas i screeningens deltagande och därmed förekomsten av nya fall av livmoderhalscancer.
Finländska kvinnor är privilegierade. Kvinnor mellan 30 och 60 år har möjlighet att delta i gratis screening av livmoderhalscancer vart femte år. Dessa undersökningar är en del av förebyggande hälso- och sjukvård och därför är det gratis för kommunens invånare. I fler kommuner har screeningen utvidgats till att även gälla kvinnor i åldrarna 25 och 65.
Screeningar för livmoderhalscancer inkluderar ett papatest som kan avslöja cellförändringar. En av tre kvinnor som regelbundet deltar i screening har ett onormalt screeningresultat som kräver uppföljning minst en gång. Vissa cellförändringar läker på egen hand, men vissa utvecklas till förstadier av cancer och kanske till och med till cancer. I bästa fall hittar man genom screening ett förstadium till cancer som kan behandlas innan den utvecklas till cancer. Målet med screening är att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt och minska cancerdödligheten.
Gynekologiska cancerpatienterna i Finland rf är oroliga för att kvinnor kanske skjuter upp eller inte går på screening av livmoderhalscancer på grund av coronapandemin. Därför vill vi påpeka och uppmana att även om covid-19-pandemin pågår och det finns mycket osäkerhet kring situationen är det viktigt att gå på screeningar för livmoderhalscancer när man väl får en kallelse.
Kvinnor, hoppa inte över denna viktiga undersökning! Kommer det en kallelse till screening, uppmanar vi alla att ta tillfället i akt och gå på undersökningen – trots coronaläget. Med god handhygien och säkerhetsavstånd och med en ansiktsmask är det säkert att gå till undersökningen.

Eva-Maria Strömsholm,

vice ordförande, Gynekologiska cancerpatienterna i Finland rf

ANDRA LÄSER