Med varje nytt språk ökas min förståelse av världen

"Språk handlar inte enbart om kommunikation, utan språken bär med sig historia och kulturer."

I dagElina Pirjatanniemi
10.01.2022 21:15
I mitt liv har pandemin mestadels inneburit negativa erfarenheter: ensamhet, tristess och allmänt missnöje. En positiv sak kan jag dock identifiera: jag har bekantat mig med ett nytt språk. När ens möjligheter att göra saker utanför hemmet begränsades måste tiden fyllas med någonting meningsfullt. Många har säkert fått en särskild pandemihobby, för mig blev det studier i italienska.

ANDRA LÄSER