Ledare: Vill vi begränsa visum – eller straffa alla ryssar?

Den hårda retoriken om stängda gränser får inte leda till ett allmänt rysshat, skriver chefredaktör Erja Yläjärvi.

Bilkö från Ryssland till Finland vid gränsstationen i Vaalimaa 22.9.2022.
LedareErja Yläjärvierja.ylajarvi@hbl.fi
24.09.2022 11:00 UPPDATERAD 24.09.2022 15:02
Sanna Marins regering gör nu allt för att hitta ett lagligt sätt att sluta dela ut turistvisum till ryssar. Tidigare i augusti fattades redan ett beslut att begränsa antalet visum till en tiondel av den tidigare nivån. Politisk vilja finns, med Marin själv i spetsen, för att få turistflödet att upphöra helt.
Hufvudstadsbladet har redan tidigare stött en hårdare linje mot turistvisum. I vår ledare i augusti konstaterade vi att det är både moraliskt och etiskt fel att samma ryssar som – implicit eller via apati – stödjer Putins krig ska få shoppa i Finland. Samtidigt måste de som vill fly från Ryssland få en rimlig chans att göra det, så kategoriska förbud är inte tänkbara.
Nu i september har det politiska språket och kommentarerna kring temat hårdnat betydligt. ”Rajat kiinni”-retoriken (”stäng gränserna”) är nu så stark på olika sociala plattformar att man ibland får intrycket att en del är ute för att straffa alla ryska medborgare. Eller att motivet till att vilja att alla ryssar hålls i Ryssland handlar om moralisk upprördhet – inte så mycket om att få fred i Ukraina.

Sanna Marin och president Sauli Niinistö har använt ett mera nyanserat språk, men de har ändå valt att inte starkt påminna befolkningen om att ryssarna är en av de största minoriteterna i Finland, och att det finns en värde i att inte alla kontakter till exempel mellan familjer bryts.
Ingen kan säga att det är en mänsklig rättighet att vara turist, särskilt under nuvarande omständigheter. Estland, Lettland, Litauen och Polen har redan infört stränga regler vid sina egna gränser. Åtminstone i Estland fortsätter ändå ryssar att passera gränsen, esternas regler låter hårdare än vad de egentligen är. Det är uppenbart – och befogat – att Marin inte vill betraktas som en del av den gamla finlandiserade eliten jämfört med grannarna i söder.
I det nuvarande klimatet är det ändå lätt hänt att tonfallet kring ryssar – också de som bor i Finland – börjar gå till överdrift, att alla ryssar börjar ses som suspekta. Det måste vi aktivt motarbeta. Åbo Underrättelser rapporterade tidigare den här veckan att till och med finska studenter som läser ryska vid Åbo Akademi har utsatts för ogillande miner när de berättat vad de studerar.
Det är självklart att Finland måste hålla fast vid en skarp och bestämd linje när det gäller sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna är det enda omfattande vapen som Europa kan använda effektivt, om kontinenten enad står bakom dem. Den militära hjälpen till Ukraina måste också fortgå så länge den behövs.
Samtidigt är det bra att komma ihåg att EU-länderna har delat ut en miljon turistvisum som är i kraft, och att många länder fortsätter att dela ut dem. Schengenvisum, oberoende av var de har utfärdats, är giltiga vid den finska gränsen.
Trots upprörda känslor kring Rysslands angrepp – och rentav krigsbrott – vore det viktigt att fundera på vad det diplomatiska målet egentligen är när det gäller vanliga ryssar och hur vi förhåller oss till dem om Putinregimen faller, eller om kriget blir en fryst konflikt. Att debatten fastnar i turistvisum skymmer det faktum att ryssar kan söka sig till Europa av många olika skäl, också för att de vill fly landet.
Tysklands ledning har redan offentligt sagt att landet välkomnar ryssar som lämnar Ryssland. Justitieminister Marco Buschmann skrev i torsdags på Twitter att alla ryssar som ”hatar Putin och stöder liberal demokrati” är välkomna.
Finland har ingen moralisk plikt att ta emot ryska turister, tvärtom. Men i det långa loppet finns det ett stort behov för en övergripande diskussion. Då kan utgångspunkten inte vara att så länge vi stänger gränsen helt gör vi rätt. Världen är mer komplicerad än så, även mitt i det vidriga kriget.

ANDRA LÄSER