Beväringsförbundet reagerar på pennalismen inom försvaret: Se till att få slut på den!

Försvarsmakten måste lyssna mera på beväringarna och få ett slut på pennalismen i armén. Beväringsförbundet reagerar på HBL:s nyhet om att pennalism och sexuella trakasserier har ökat under de senaste åren. 

Joel Elmaci är ordförande för Beväringsförbundet. Försvarsmakten måste ta ansvar för att pennalism inte sker alls, och man måste ha bättre planer för att hindra att beväringarna blir instängda under långa tider, säger han.
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
11.09.2022 05:00
Joel Elmaci är ordförande för Beväringsförbundet, som har till uppgift att bevaka beväringarnas rättigheter. Han har inte själv sett enkäterna som HBL har rapporterat om. Men han reagerar på att en större andel kvinnliga beväringar vittnar om negativa erfarenheter då det gäller pennalism, sexuella trakasserier och mobbning under de allra senaste åren. 
– Det syns fortfarande, fastän kvinnorna har gått i armén sedan 1990-talet. Jag vet inte om det är kulturellt betingat, men eftersom andelen kvinnor är så liten så råkar de ut för mera störande beteende.
Pennalism handlar om att en överordnad använder sin makt på ett osakligt sätt i förhållande till en underordnad. Också de manliga beväringarnas svar tyder på att fler har upplevt pennalism under de två senaste åren, även om andelen är mindre än bland kvinnorna. 

ANDRA LÄSER