Serien om Finland kommer som bok

Staffan Bruuns historielektion i 50 avsnitt har varit populär söndagsläsning under hela året i HBL. Nu kommer boken.

Historia är särintresset. Under arbetet med serien Så formades Finland fick Staffan Bruun använda det han visste och lära sig en hel del nytt.
Om bara två dagar är det dags för stor final för serien Så formades Finland. Staffan Bruun ser lite klurig ut när han undrar om jag kan gissa vem eller vad som haft den största betydelsen för att vi i dag lever i ett fredligt och välmående land.
Det kan jag inte. Och inte hade Staffan Bruun heller tänkt på just detta när han skissade på serien.
– Om jag hade fått välja hade serien avslutats med Finland under den svenska tiden. Men lyckligtvis fungerade professor Nils Erik Villstrand som mitt bollplank och han kom på temat för finalavsnittet.
– Det är ett självklart ämne och ändå insåg jag det inte.
Historia har varit ett av Staffan Bruuns stora intressen sedan tonåren. De första utkasten till Så formades Finland föddes medan han ännu var fast anställd på Hufvudstadsbladet och satt och funderade på hur Finlands hundra självständiga år skulle uppmärksammas i tidningen.
– Ganska snabbt förstod jag att vi inte kunde kvittera de hundra åren med ett stort temanummer den 6 december. Det måste bli en serie som skulle pågå hela året, säger Bruun.
– Sedan funderade jag på om jag skulle koppla in några kolleger men tyckte att det blir enklast om jag gör allt själv.

Vad oroade du dig för i det skedet?

– Jag insåg att jag behövde en professor – någon som kunde mera än jag och som såg till att jag slopade trivialiteterna och inte glömde det viktiga.
Valet föll på Nils Erik Villstrand, professor i historia vid Åbo Akademi. De två hade samarbetat också tidigare.
– Vi gick igenom mina listor. Villstrand kasserade ingenting men han såg vilka händelser som kunde slås ihop och bli fungerande helheter – som till exempel Tilsit 1807 som ledde fram till 1808-1809 års krig som i sin tur ledde fram till Borgå lantdag.
– Dessutom gav Villstrand några rubriker som jag inte hade tänkt på, som emigrationen till Amerika och viktiga samarbeten med Sverige under 1700-talet. Plus finalavsnittet som sagt.

Vad lärde dig av vår historia under arbetets gång?

– Massor! Det ingår i allmänbildningen att känna till våra krig, Runeberg, Paasikivi och Kekkonen så jag var tvungen att hitta nya infallsvinklar.
– För mig gällde det att hitta något udda. Jag ville ge läsarna ny information och inte servera enbart fakta.

Om inte...

De små orden om och om inte är frestande att leka med när det gäller den historiska utvecklingen. Också Staffan Bruun har roat sig med att fundera på hur en alternativ utveckling för Finlands del hade kunnat se ut.
– Man blir förbannad på kungarna och kejsarna.
– Om Karl XII hade haft vett att sätta stopp för Peter den store hade Sankt Petersburg aldrig byggts och då hade allt varit annorlunda vad gäller oss. Och om Nikolaj II hade gett mat åt det ryska folket hade revolutionen inte brutit ut.
Å andra sidan påpekar Bruun att vi vet hur det gick när det gick illa men vi vet inte hur det hade blivit om det hade gått bra.
– Det är lätt att ha åsikter när man har facit på hand.
– Jag hade inte velat vara en av dem som 1944 skulle besluta om vår framtid, det vill säga när vi skulle dra oss ur kriget och hur.
En hel rad beslutsfattare, makthavare, författare och andra tungviktare figurera i Så formades Finland. Finns det någon bland dem som Staffan Bruun hade velat träffa?
Svaret blir en lätt fnysning.
– De flesta av dem verkar vara sådana att ju mindre man ser dem desto bättre. De förenas av att de tycks ha varit ganska osympatiska.
– Men Armi Kuusela (Miss Universum 1952), Tove Jansson och Väinö Linna hade jag inte haft något emot att intervjua.

Det började med tango

Serien Så formades Finland inleddes på nyårsafton i fjol. 50 fenomen, händelser och personer som varit viktiga under Finlands åttahundraåriga historia tas upp i serien.
Serien inleddes med tangons betydelse för den finska folksjälen och med en utfärd till Apolloteatern den 2 november 1913 då tango första gången dansades i Finland.
Boken Så formades Finland utkommer strax efter självständighetsdagen. Förläggare är KSF Media. Boken distribueras av Förlaget M och finns till salu bland annat på Hufvudstadsbladets kundtjänst, Mannerheimvägen 18.
Också en översättning till tyska är aktuell. Utgivare och översättare är Daniel Sägesser, historiker och journalist. Sägesser har studerat vid Åbo Akademi och har ett Finlandsintresse sedan den tiden. Målet är att den tyskspråkiga utgåvan ska komma ut till bokmässan i Helsingfors 2018.
ANDRA LÄSER