IMF räknar med depression – lika stort fall senast på 1930-talet

Internationella valutafonden (IMF) räknar med att den globala ekonomin krymper med tre procent i år på grund av coronapandemin. Samtidigt varnas det för att det finns en betydande risk för ett värre utfall.

Kristalina Georgieva, vd för Internationella valutafonden (IMF).
IMF ser framför sig en djup recession i år. Europa drabbas hårdast, enligt IMF:s ekonomer. I eurozonen räknar man med att tillväxten krymper med 7,5 procent, siffror som inte setts till sedan 1930-talets depression. Före virusutbrottet räknade IMF med en tillväxt i eurozonen på 1,3 procent under 2020.
För USA:s del väntas BNP i år krympa med 5,9 procent.
I den nuvarande bedömningen räknar IMF med en återhämtning nästa år och att den globala ekonomin då växer med 5,8 procent. Eurozonens BNP väntas växa med 4,7 procent 2021 och i USA också med 4,7 procent.
Bedömningarna bygger bland annat på att virusspridningen avtar och att man kan återgå till en mer normal ekonomisk aktivitet under andra halvåret. Men IMF understryker att utfallet kan bli mycket värre om så inte blir fallet. Om ländernas nedstängningar förlängs kan det få betydande negativa effekter för ekonomin, likaså om ett nytt utbrott av covid-19 får fart under nästa år.

ANDRA LÄSER