130 personer i karantän i Helsingfors på grund av coronavirus

Fyra klasser i en skola i Helsingfors, ett juniorfotbollslag och en skara lärare och fotbollsfunktionärer försattes i karantän på söndagen.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori och överläkare Asko Järvinen informerade om läget i Helsingfors. Enligt Järvinen finns det för närvarande ingen orsak att testa de 130 personer som nu hamnar i karantän.
Totalt kring 130 personer som varit i nära kontakt med ett barn i skolåldern som smittats med coronaviruset har försatts i karantän.
Det meddelade Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori på söndagskvällen som det gemensamma beslutet mellan Helsingfors stad, Helsingfors universitetssjukhus (HUS) och Institutet för hälsa och välfärd (THL).
Beslutet kom efter att HUS på söndagsförmiddagen gick ut med information om att man funnit två nya fall av coronaviruset i Finland, en pojke i skolåldern och en äldre man. Bägge smittade har varit i närkontakt med den person som på fredagen konstaterades bära på viruset.
Karantänen gäller elever och lärare i klasserna 6a, 6b, 6c och 4b i övningsskolan Viikin normaalikoulu och ett av lagen vid HJK Tölö, säger Vapaavuori.
Karantänen räcker 14 dagar och gäller endast dem som varit i direktkontakt med det smittade barnet, säger chefsläkare Timo Lukkarinen vid Helsingfors stad.
Övriga familjemedlemmar kan fortsätta sitt liv som normalt, men de som är i karantän bör stanna hemma och undvika kontakt med andra.
Den pensionerade mannen som också är smittad hade inte haft sådana kontakter som skulle föranleda åtgärder.
Lukkarinen säger att staden inrättar en rådgivningstelefon för dem som misstänker att de kan vara drabbade eller som vill få information och sjukdomen.
Asko Järvinen, överläkare i infektionssjukdomar vid HUS, säger att det i nuläget inte finns någon orsak att testa de 130 personer som nu hamnar i karantän.
Man ska se till att man tvättar händerna ordentligt och att man inte hostar rakt ut i luften eller i handflatan, utan i en ren näsduk eller i ärmen. Och var och en bör ha en egen handduk som de använder hemma, säger Järvinen.
Lukkarinen säger att man i Helsingfors ännu har gott om influensavacciner i lager.
Det kan vara en idé att ta influensavaccin, så kan man i alla fall utesluta den vanliga säsongsinfluensan om man blir sjuk, säger han.
Taneli Puumalainen, överläkare vid THL, sade på söndagskvällen att det i dagsläget globalt uppdagats kring 90 000 fall av coronasmitta i 60 länder och att ungefär 3 000 personer avlidit som följd av sjukdomen.
Som det nu ser ut håller smittospridning på att avta i Kina men öka i Europa, säger Puumalainen.
Sammanlagt meddelades om tre nya coronafall i Finland under söndagen. Det tredje fallet hänger ihop med en annan kvinna som bekräftades smittad i onsdags. Den smittade kvinnan hade haft närkontakt med 15 personer, av vilka alla är i karantän.
Ett 90-tal personer har testats i Finland och fram till söndagskvällen hade totalt sex fall dokumenterats.
I åtta av tio fall är symtomen lindriga visar forskning, och hos barn är symtomen väldigt lindriga, säger Puumalainen och konstaterar att man uppdagat väldigt få fall av coronavirus hos barn.
Ett 90-tal personer har testats för coronavirus i Finland. Fram till söndagskvällen hade sex fall dokumenterats.

Helsingfors vidtar åtgärder

Helsingfors stad har inrättat en krisgrupp som snabbt ska kunna reagera och vidta åtgärder om det visar sig att coronasmittan sprider sig i Helsingfors.
Staden inrättar också en jourtelefon dit man kan ringa om man har frågor om coronaviruset. Jouren öppnar på måndag och är öppen klockan 7-20 på vardagar. Numret dit är 09-31010024.
Även den avgiftsfria Jourhjälpen ger konsultation på telefonnummer 116 117.
Läkarna vid HUS och Helsingfors stad påminner om att man först av allt ska ringa till vårdcentralen om man misstänker att man har smittats av coronaviruset. Vårdpersonalen ger sedan anvisningar om vad man ska göra. Man ska alltså inte först av allt bege sig till vårdcentralen.

ANDRA LÄSER